Vakuutusyhtiö hakee sairaanhoitokorvauksen Kelasta tilityksenä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tilityksen tekeminen   

Vakuutusyhtiö hakee korvauksen Kelasta tilityksenä. Samassa tilityksessä voi olla usean asiakkaan korvaushakemuksia.

Korvausta voi hakea sekä Suomessa että ulkomailla syntyneistä kustannuksista, mutta niitä ei saa kuitenkaan yhdistää samaan tilitykseen. Suomessa ja ulkomailla syntyneistä kustannuksista täytyy siis tehdä erilliset tilitykset.

Korvauksia haetaan seuraavilla Kelan lomakkeilla:

Korvauksia täytyy hakea viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on maksanut kustannukset asiakkaalle.

Vakuutusyhtiöiden omat lomakkeet

Kelan lomakkeiden sijasta vakuutusyhtiö voi käyttää tilityksessä myös omia lomakkeitaan.

Lomakkeista täytyy käydä ilmi kaikki samat asiat kuin Kelan lomakkeista. Vakuutusyhtiön täytyy hyväksyttää omat tilitys- ja valtakirjalomakkeensa etukäteen Kelassa.

Suomessa syntyneitä kustannuksia koskevat lomakkeet lähetetään hyväksyttäväksi osoitteeseen svkorvaus@kela.fi. Ulkomailla syntyneitä kustannuksia koskevat lomakkeet lähetetään osoitteeseen eushoito@kela.fi.

Vakuutusyhtiön täytyy saada asiakkaalta valtakirja

Vakuutusyhtiö voi hakea korvauksia sairaanhoitokustannuksista vain, jos asiakas on antanut siihen valtakirjan.

Suomessa syntyneitä kustannuksia varten valtakirjaksi käy asiakkaan täyttämä Hakemus Suomessa syntyneistä sairaanhoitokorvauksista SV127 (pdf). Ulkomailla syntyneitä kustannuksia varten asiakkaalta tarvitaan erillinen yksilöity valtakirja.

Valtakirjassa täytyy olla asiakkaan allekirjoitus. Myös asiakkaan huoltajan tai edunvalvojan allekirjoitus käy.  

Vakuutusyhtiö voi hakea yhdellä valtakirjalla korvausta vain samalla kertaa ja samasta vahinkotapahtumasta syntyneistä kustannuksista. Asiakkaan valtakirja on liitettävä hakemukseen jokaisella hakukerralla.

Sivu päivitetty 11.12.2023