Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset muuttuvat 1.1.2023 alkaen. Lue lisää palveluntuottajille ja järjestelmätoimittajille lähetetystä tiedotteesta.

Vakuutusyhtiö voi hakea Kelasta korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoitokorvauksista tilityslomakkeella SV 131 tai vakuutusyhtiön omalla, Kelan hyväksymällä lomakkeella. Korvausta voi hakea vain, jos asiakas on antanut siihen valtakirjan.

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta siitä, kun vakuutusyhtiö on maksanut kustannukset asiakkaalle.

Näin teet tilityksen

 1. Tarkista, että lomakkeessa Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 (pdf) on
  • vakuutusyhtiön
   • nimi
   • puhelinnumero
   • osoite
   • yhteyshenkilön tiedot
   • y-tunnus
   • maksuosoite viitetietoineen (IBAN-tilinumero, BIC-pankkitunniste ja viitenumero)
  • asiakkaan
   • nimi
   • henkilötunnus
   • vahinkotunnus
  • kustannusten
   • yhteissumma
   • maksupäivä
   • maksun saaja.
 2. Liitä mukaan asiakkaan valtakirja.
 3. Liitä mukaan alkuperäiset tai alkuperäisiä vastaavat Kelan lomakkeilla tai Kelan hyväksymillä lomakkeilla olevat tiedot annetuista hoidoista ja tehdyistä tutkimuksista sekä niiden kustannuksista. Järjestä liitteet siihen järjestykseen kuin tiedot ovat tilityslomakkeella SV 131.
  • Vakuutusyhtiö saa tiedon asiakkaalle annetuista hoidoista ja tehdyistä tutkimuksista sekä niistä aiheutuneista kustannuksista palveluntuottajalta.
 4. Jos kustannusten maksamisesta asiakkaalle on kulunut yli 6 kuukautta, liitä mukaan selvitys hakemuksen myöhästymisestä.
 5. Liitä mukaan tiedot mahdollisista matkakustannuksista. Kerro matkakustannusten syntytapa, määrä ja ajankohta.  Esitä myös mahdollinen matkakorvaukseen liittyvä terveydenhuollon todistus tai asiakkaan oma selvitys.
  • Kela korvaa vain keskitetyn tilausvälityskeskuksen kautta tilatut taksimatkat.
 6. Liitä hakemukseen sairaus- tai hoitokertomuskopiot ainakin niistä toimenpiteistä, joiden korvaamiseen liittyy harkintaa. Tällaisista toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin sivulla Sairaanhoitokorvaus lääkärin tekemistä toimenpiteistä.

Korvauksen määrä

Kelan maksamien sairaanhoitokorvausten euromäärät on lueteltu taksaluettelossa.

Lääkekorvaukset maksetaan sairausvakuutuslain mukaisesti.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?