Vammaisten tulkkauspalvelun tuottajat | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kela järjestää tulkkauspalvelua henkilöille, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Tulkkausta voi saada työssä käymiseen, opintoihin, asiointiin ja harrastuksiin.

Kela myöntää oikeuden palveluun ja etsii asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivan tulkin. Tulkkauksen tuottavat Kelan yhteistyökumppaneina toimivat palveluntuottajat. Kela valitsee palveluntuottajat määräajoin järjestettävissä kilpailutuksissa.

Tulkkauspalveluhakemusten käsittely ja tulkkien välitys on keskitetty Kelassa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen. Lisäksi Vammaisten tulkkauspalvelukeskus neuvoo ja ohjaa asiakkaita, palveluntuottajia sekä muita yhteistyötahoja.