Hammashoito ja korvaukset

Saat korvausta yksityishammaslääkärin antaman suun ja hampaiden hoidon aiheuttamista kustannuksista. Voit saada korvausta myös hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimusten aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi voit saada korvausta suuhygienistin suorittaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, joka perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Kela korvaa myös hammashoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia.

Kela ei korvaa

  • hammashoidon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet käynnistäsi julkisen terveydenhuollon yksikössä
  • kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, esim. hampaiden valkaisu
  • proteettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia
  • kustannuksia ajalta, jolloin olet ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa

Kela korvaa poikkeuksellisesti

  • rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille proteettiseen hoitoon liittyvien toimenpiteiden kustannuksia ja hammasteknikon työstä aiheutuvia kustannuksia
  • oikomishoitoa, kun se on välttämätöntä esimerkiksi suulakihalkion tai ylä- tai alaleuan pienuuden tai suuruuden vuoksi, tai jos sinulla on huomattava leukojen synnynnäinen kasvu- tai kehityshäiriö.

Paljonko korvausta?

Yksityisen hammaslääkärin palkkioista Kela korvaa enintään vahvistetun korvaustaksan määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä.

Hammaslääkärin määräämistä radiologisista ja laboratoriotutkimuksista korvaus on enintään vahvistetun korvaustaksan määrä.

Suuhygienistin palkkiosta korvaus on vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä

Hammaslääkäri

Hammaslääkäri perii suun perustutkimuksesta, jonka kesto on enintään 20 minuuttia, 70,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 15,50 euroa. Saat korvausta korvaustaksan määrän 15,50 euroa.

Suuhygienisti

Suuhygienisti perii vähintään 45 minuuttia kestävästä ikenien ja kiinnityskudosten hoidosta 90,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 18,00 euroa. Saat korvausta korvaustaksan määrän 18,00 euroa.

Viimeksi muokattu 19.4.2016
Sivu päivitetty 1.1.2015