Hammashoito ja korvaukset

Saat korvausta yksityishammaslääkärin antaman suun ja hampaiden hoidon aiheuttamista kustannuksista. Voit saada korvausta myös hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimusten aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi voit saada korvausta suuhygienistin suorittaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, joka perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Kela korvaa myös hammashoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia.

Kela ei korvaa

  • hammashoidon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet käynnistäsi julkisen terveydenhuollon yksikössä
  • kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, esim. hampaiden valkaisu
  • proteettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia
  • kustannuksia ajalta, jolloin olet ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa

Kela korvaa poikkeuksellisesti

  • rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille proteettiseen hoitoon liittyvien toimenpiteiden kustannuksia ja hammasteknikon työstä aiheutuvia kustannuksia
  • oikomishoitoa, kun se on välttämätöntä esimerkiksi suulakihalkion tai ylä- tai alaleuan pienuuden tai suuruuden vuoksi, tai jos sinulla on huomattava leukojen synnynnäinen kasvu- tai kehityshäiriö.

Paljonko korvausta?

Yksityisen hammaslääkärin palkkioista Kela korvaa enintään vahvistetun korvaustaksan* määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä.

Hammaslääkärin määräämistä radiologisista ja laboratoriotutkimuksista korvaus on enintään vahvistetun korvaustaksan* määrä.

Suuhygienistin palkkiosta korvaus on vahvistetun korvaustaksan* määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä

Hammaslääkäri

Hammaslääkäri perii suun perustutkimuksesta, jonka kesto on enintään 20 minuuttia, 65,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 20,00 euroa. Saat korvausta korvaustaksan määrän 20,00 euroa.

Suuhygienisti

Suuhygienisti perii vähintään 45 minuuttia kestävästä ikenien ja kiinnityskudosten hoidosta 90,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 39,00. Saat korvausta korvaustaksan määrän 39,00 euroa.

Ennen 1.1.2013 syntyneistä kustannuksista voimassa olleen  taksan mukaisesti seuraavasti

  • Yksityisen hammaslääkärin palkkioista 60 %  korvaustaksan mukaisesta määrästä.
  • Hammaslääkärin määräämistä radiologisista ja laboratoriotutkimuksista  75 %  voimassa olleen korvaustaksan mukaisesta määrästä 13,46 euron omavastuun ylittävältä osalta. Samalla kertaa määrätyistä tutkimuksista peritään vain yksi omavastuu.
  • Suuhygienistin palkkiosta korvaus on vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä.

Sivu päivitetty 19.10.2012