Potilas lääkärin vastaanotolla

Tiesitkö että...

Työterveyshuolto edistää työntekijöiden työkykyä ja terveyttä.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet, jotka perustuvat työpaikan tarpeisiin.

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa.

Pysy ajan tasalla

Kelan uutiskirjeistä terveydenhuollolle ja työnantaja-asiakkaille saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje

Työnantaja hankkii työterveyshuollon palvelut esimerkiksi kunnallisesta terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa yhteistyössä laadittu kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle.

Työterveyshuollon kustannuksina ei korvata esimerkiksi hammashuoltoa, kuntoutusta, työ- ja liikennetapaturmia eikä ammattitauteja. Näitä varten on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä.

Yrittäjän työterveyshuollon korvaamisesta saat tietoa Henkilöasiakkaat-osiosta. Jos yrittäjällä on työntekijöitä, hän voi hakea samalla hakemuksella korvausta omista ja työntekijöidensä työterveyshuollon kustannuksista.

Lisätietoja ja neuvontaa työterveyshuollon korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista saa hakemusten käsittelypaikoista. Kustannusten korvaamista koskevissa periaatteellisissa kysymyksissä sekä työterveyshuollon kehittämiseen liittyvissä ja palveluntuottajia koskevissa asioissa lisätietoa saa Kelan työterveyshuoltoryhmältä, tth(at)kela.fi, vaihde 020 634 11.

Viimeksi muokattu 13.05.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012