Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista, hoidosta ja tutkimuksista näille määritellyn korvaustaksan mukaan. Hedelmöityshoidoista maksetaan korvausta silloin, kun parin lapsettomuus on sairauden aiheuttama

Kela ei korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia. Yksityisen sairaanhoidon kustannuksia ei korvata myöskään, jos olet hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

Korvauksen perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän.  Yleensä palkkio on taksaa suurempi.

Sairausvakuutus ei korvaa esimerkiksi

  • yksityisten laitosten perimiä toimistokuluja
  • leikkaussalimaksuja
  • sairaaloiden hoitopäivämaksuja
  • poliklinikkamaksuja
  • ennaltaehkäisevän hoidon maksuja (lukuun ottamatta hammashoitoa).

Voit hakea yksityislääkärin antaman lausunnon kustannuksista korvausta, jos lausunto on annettu sairausvakuutusta varten (esim. lääkkeiden erityskorvausta tai sairauspäivärahan hakemista varten). Et voi saada korvausta, jos hankit lääkärintodistuksen esimerkiksi

  • ajokorttia
  • oppilaitokseen pyrkimistä
  • työhöntulotarkastusta tai
  • eläkkeen tai kuntoutuksen hakemista varten.

Suorakorvaus

Saat usein korvauksen jo suoraan lääkärin vastaanotolla näyttämällä Kela-korttiasi. Suorakorvausta käytetään esimerkiksi lääkärinpalkkioiden, hammaslääkäripalkkioiden, suuhygienistin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa. Tällöin perittävästä maksusta vähennetään suoraan korvauksen määrä, ja maksettavaksesi jää ainoastaan omavastuuosuus.

Näet palvelujen tuottajan antamasta kuitista palvelun kokonaishinnan, Kela-korvauksen suuruuden ja omavastuuosuuden. Voit halutessasi pyytää Kelasta kirjallisen päätöksen korvauksen maksamisesta. Päätös lähetetään postitse sinulle aina, jos korvausta ei makseta. Suorakorvausmenettelyä käyttävät terveydenhuollon palvelujen tuottajat, jotka ovat sopineet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä.

Näet sairaanhoitokorvaustietosi asiointipalvelusta

Kelan asiointipalvelussa voit katsoa, paljonko olet saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta, lääkkeistä ja matkoista. Asiointipalvelussa voit myös seurata lääke- ja matkakorvausten vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä.

Sairaanhoitokorvausten tiedoissa näkyvät kaikki korvaukset, jotka on maksettu sinulle itsellesi tai muulle maksun saajalle (esim. suorakorvauksena terveydenhuollon palvelujen tuottajalle). Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella sähköisellä henkilökortilla.

Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset

Jos sinulla on yksityinen sairausvakuutus, voit hakea korvausta Kela-korvauksen lisäksi vakuutusyhtiöstäsi. Hae ensin korvaukset Kelasta.

Jos olet saanut Kela-korvaukset suorakorvauksena jo vastaanotolla, voit hakea vakuutusyhtiön korvauksia heti. Kela-korvauksen määrä näkyy lääkäriltä saadusta kuitista.

Korvausten hakutavat vaihtelevat eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tarkista vakuutusyhtiöstäsi ennen hakemuksen lähettämistä Kelaan, miten haet sieltä korvauksia.

Jos sinulla on oikeus saada korvausta liikennevahingon tai työtapaturman takia, hae sitä suoraan asianomaisesta vakuutusyhtiöstä. Korvauksen voi hakea myös Kelasta, jolloin Kela hakee asiakkaalle maksamansa korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 17.6.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012