Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften för år 2023 till FPA | Om FPA | FPAGå till innehållet

Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften för år 2023 till FPA

Publicerad 30.11.2022

Studerande som avlägger en examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet och som har anmält sig som närvarande ska varje termin betala en hälsovårdsavgift till FPA. År 2023 är hälsovårdsavgiften 36,80 euro per termin. Man kan betala avgiften redan nu.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 36,80 euro per termin år 2023. Man kan betala avgiften för hela kalenderåret, dvs. vår- och höstterminen 2023, på en gång. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Förfallodagen för avgiften bestäms enligt när den studerande har närvaroanmält sig. Hälsovårdsavgiften för vårterminen ska betalas senast 31.1, förutsatt att den studerande har anmält sig som närvarande före det.

Man kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA. Om det inte är möjligt att betala avgiften i e-tjänsten till exempel på grund av att den studerande inte har nätbankskoder från en finländsk bank kan avgiften betalas som kontoöverföring. På FPA:s webbplats finns anvisningar för hur man betalar hälsovårdsavgiften.

Den studerande behöver ändå inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland ansvarar för den studerandes sociala trygghet. Den studerande kan ändå anlita SHVS:s tjänster. När den studerande besöker SHVS ska hen från och med 1.1.2023 vara beredd att visa upp sitt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet). Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen i stället visa upp sitt Global Health Insurance-kort (GHIC-kortet).

Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till hen. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen ska den studerande också betala en dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om man vill kan man få infobrevet enbart i MittFPA

FPA skickar i början av varje vår- och hösttermin ett infobrev till alla studerande om betalningen av hälsovårdsavgiften. I fortsättningen kan de studerande välja att enbart få brevet i e-tjänsten MittFPA. Man kan avstå från papperspost genom att uppdatera sina uppgifter i MittFPA. Närmare anvisningar finns på FPA:s webbplats.

Närmare information till kunderna

Meddelandet ändrat 5.12.2022. Följande uppgift har ändrats i meddelandet: Studerande som avlägger en examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet och som har anmält sig som närvarande ska varje termin betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Senast ändrad 5.12.2022

Vad tycker du om sidan?