Än en gång har tusentals pensionärer låtit bli att ansöka om folkpension de kan ha rätt till – FPA kontaktar kunderna | FPAGå till innehållet
Meddelande

Än en gång har tusentals pensionärer låtit bli att ansöka om folkpension de kan ha rätt till – FPA kontaktar kunderna

Publicerad 23.5.2023

FPA utreder regelbundet hur många pensionärer med låga inkomster som låter bli att ansöka om folkpension som de eventuellt kan ha rätt att få. Vid den senaste utredningen hittades 7 066 personer som kan ha rätt till folkpension på grund av de har en låg arbetspension. FPA kommer att kontakta dem.

FPA söker regelbundet i sina register arbetspensionstagare som kan ha rätt till folkpension men som inte har ansökt om den. I år hittades 7 066  sådana kunder. 

Sökningen görs med ungefär ett års mellanrum. Vid sökningen år 2021 hittades 3 557 potentiella folkpensionstagare. FPA kontaktade dem och beviljade cirka 1600 av dem folkpension. 
De flesta som FPA kontaktar i år har fyllt 65 år, men en del är yngre personer som har invalidpension.

FPA kontaktar kunderna

När FPA i sina register hittar en kund som verkar ha rätt till folkpension, tar FPA kontakt med kunden och ger råd om hur man ansöker om folkpension. Kontakten sker i MittFPA eller per telefon eller brev.

–  Vanligtvis är orsaken till att någon inte ansöker om folkpension att hen har ansökt om arbetspension före 65 års ålder. Folkpension i form av ålderspension kan emellertid beviljas först vid 65 års ålder, vilket leder till att ansökan lätt blir ogjord, berättar Pirjo Raute, förmånschef vid FPA.

Alla kunder som hittas i samband med utredningen har inte nödvändigtvis rätt till folkpension, eftersom de kan ha andra pensionsinkomster. Till exempel kan de ha en pension från utlandet som FPA inte får uppgifter om direkt av betalaren.

Det är möjligt att få folkpension retroaktivt för 6 månader. Om folkpensionen beviljas på basis av tilläggsdagar i samband med arbetslöshetsförmån kan den emellertid inte fås retroaktivt.

Inkomstgränsen för folkpension och beloppet av garantipensionen

Folkpensionen kan komplettera pensionsskyddet om en ensamboende pensionstagare får mindre än 1 512,37 euro per månad i arbetspension och andra pensioner. För den som lever i ett parförhållande är motsvarande inkomstgräns 1 355,29 euro per månad. 

Folkpensionen kan kompletteras med garantipension. Garantipensionen garanterar en minimipension (922,42 euro per månad) för en person som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 914,96 euro per månad. Inkomstgränsen och minimipensionen är emellertid lägre än så för dem som har förtida ålderspension.

Pensionärer med låga inkomster kan också få andra förmåner 

FPA beviljade i genomsnitt 86 euro per månad i folkpension till de kunder som hittades i samband med den senaste sökningen. Även om beloppet kan verka litet kan det ha en stor betydelse i en låginkomsttagares vardag.

Om pensionärens ekonomiska situation är svår lönar det sig att utreda om pensionären utöver folkpensionen kan få till exempel bostadsbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare. Om pensionen och de andra eventuella förmånerna inte räcker till för nödvändiga boende- och levnadskostnader kan pensionären ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand och man kan ansöka om det efter att man först har utrett möjligheten till andra förmåner.

Närmare information för kunderna

Ålderspension från FPA | Privatpersoner | FPA
Sjukpension och rehabiliteringsstöd | Privatpersoner | FPA
Garantipension | Privatpersoner | FPA
Sosiaalivakuutus (på finska)
Vähävarainen eläkeläinen, Kristiina Lindberg: ”On helpompaa, kun hankalistakin asioista puhuu avoimesti” - Elämässä.fi (elamassa.fi)
Mindre bemedlade pensionären Kristina Lindberg:”Det känns lättare när man pratar öppet också om svåra saker.” Mittiallt.fi (mittiallt.fi)
FPA:s kundservice | Privatpersoner | FPA
Servicenummer i pensionsärenden 020 692 222, måndag–fredag kl. 9–16

Senast ändrad 23.5.2023