Ålderspension från FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ålderspension från FPA

FPA:s ålderspension är ett pensionsslag inom folkpensionssystemet och den är avsedd för personer som fyllt 65 år. För personer födda 1965 eller senare är åldersgränsen för ålderspension bunden till pensionsåldern enligt arbetspensionslagarna. Kontrollera din egen pensionsålder med hjälp av räknaren på webbplatsen arbetspension.fi.

Andra förutsättningar för att du ska få ålderspension är att

  1. du bor eller har bott i Finland minst den lagstadgade tiden på 3 år. Bosättning i ett annat EU- eller EES-land kan också beaktas.
  2. dina övriga pensioner och ersättningar ligger under inkomstgränsen.

FPA beviljar ålderspension från början av månaden efter den månad då man nått åldersgränsen. Den retroaktiva ansökningstiden är 6 månader.

Om du får sjukpension från FPA omvandlar FPA den utan ansökan till ålderspension när pensionsåldersgränsen nås. Då kan pensionens belopp ändras om du börjar få någon ny pension eller det görs ändringar i arbetspensionerna.

Uppskovsförhöjning

Uppskovsförhöjningen är ett incitament för att fortsätta i arbetslivet. Om du vill senarelägga din ålderspension och ta ut den senare än en månad efter att du har fyllt 65 år, så höjs din pension

  • med 0,6 % om du är född före 1962
  • med 0,4 % om du är född 1962 eller senare.

Höjningen görs för varje månad som begynnelsetidpunkten för ålderspensionen skjuts upp. Det finns inte någon övre gräns för uppskovsförhöjningen. Pensionen höjs dock inte för sådana månader, för vilka man inte har rätt till folkpension. Rätt till folkpension saknas om du exempelvis bor utomlands efter att du fyllt 65 år.

FPA:s förmåner när man har ålderspension och rätten till social trygghet i Finland

Förutom ålderspension kan du också få barnförhöjning, vårdbidrag för pensionstagare, fronttillägg och bostadsbidrag för pensionstagare. Dessutom kan du få ersättning för läkemedel och hälso- och sjukvård samt ersättning för resor till den offentliga och privata hälso- och sjukvården.

Om du flyttar till Finland när du är i pensionsåldern ska du kontrollera din rätt till social trygghet hos FPA. Du kan inte få folkpension, om du inte har bott i Finland före 65 års ålder eller före pensioneringen. Du kan emellertid ha rätt till garantipension om de pensioner som du får från utlandet är mycket små.

En flyttning till utlandet kan inverka på din pension och möjligheten att få andra sociala förmåner.

Läs mer

Senast ändrad 20.10.2023

Vad tycker du om sidan?