Avbrott i beviljandet av multiprofessionell individuell rehabilitering och LAKU-familjerehabilitering i början av året | FPAGå till innehållet
Meddelande

Avbrott i beviljandet av multiprofessionell individuell rehabilitering och LAKU-familjerehabilitering i början av året

Publicerad 14.12.2023

Från och med 2024 ordnas LAKU-familjerehabilitering och prövningsbaserad multiprofessionell individuell rehabilitering genom ett registreringsförfarande i stället för ett anbudsförfarande. Övergången till ett registreringsförfarande medför ett avbrott i beviljandet av multiprofessionell individuell rehabilitering och LAKU-familjerehabilitering i början av året. 

Vid ingången av 2024 börjar FPA ordna LAKU-familjerehabilitering och prövningsbaserad multiprofessionell individuell rehabilitering genom ett registreringsförfarande. Registreringsförfarande betyder att serviceproducenterna registrerar sig som serviceproducent för FPA-rehabilitering utan ett anbudsförfarande. De serviceproducenter som uppfyller FPA:s registreringsvillkor får då tillhandahålla FPA-rehabilitering.

Övergången till ett registreringsförfarande medför ett avbrott i beviljandet av rehabilitering, eftersom klienterna inte kan välja serviceproducent för rehabiliteringen under övergångsperioden. Multiprofessionell individuell rehabilitering kan inte beviljas 1.1.2024–14.2.2024 och LAKU-familjerehabilitering kan inte beviljas 1.1.2024–14.3.2024.

Lättare att välja serviceproducent

I fortsättningen hittar man serviceproducenterna för multiprofessionell individuell rehabilitering och LAKU-familjerehabilitering i den förnyade tjänsten för sökning av serviceproducent. Klienten använder söktjänsten när hen väljer serviceproducent för sin rehabilitering. I den nya tjänsten får klienten mer information, vilket underlättar valet. Den visar bland annat hur snabbt klienten kan få rehabilitering, vilka yrkesutbildade personer som deltar i genomförandet av rehabiliteringen och vilken specialkompetens serviceproducentens multiprofessionella team har. 

Läs mer

Senast ändrad 13.12.2023