Multidisciplinär individuell rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Multidisciplinär individuell rehabilitering

Du kan ha rätt till multidisciplinär individuell rehabilitering som ordnas av FPA, om du har en omfattande sjukdom som medför många olika problem. Du kan på grund av sjukdomen ha behov av en mera individuellt planerad och genomförd rehabilitering.

Syftet med multidisciplinär individuell rehabilitering är förbättra eller upprätthålla funktionsförmågan och få vardagen, arbetet och studierna att fungera. I rehabiliteringen ingår både individuellt program och grupprogram.

Multidisciplinär individuell rehabilitering -serviceproducenter

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder multidisciplinär individuell rehabilitering. Sök en serviceproducent som har rätt att ge rehabilitering enligt prövning.

Serviceproducenter

Tjänsten

Du kan ha rätt till multidisciplinär individuell rehabilitering

Barn och ungdomar

  • Individuell rehabilitering för neurologiska sjukdomar och allmänna sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för sinnesnedsättningar (hörsel- och synnedsättningar).

Vuxna

  • Individuell rehabilitering för inflammatoriska, reumatiska och allmänna sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för neurologiska sjukdomar
  • Individuell rehabilitering för sinnesnedsättningar (hörsel-, syn- och hörsel-/synnedsättningar).

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen ordnas på en rehabiliteringsinrättning där man kan övernatta. Rehabiliteringsperiodens innehåll baserar sig på dina individuella behov och mål. För rehabiliteringen ansvarar ett multidisciplinärt team som består av till exempel specialistläkare, sjukskötare, fysioterapeut, psykolog eller neuropsykolog och socialarbetare.

Även en anhörig eller ett barns eller en ung persons familj kan delta i rehabiliteringen. Då det är fråga om ett barn eller en ung person deltar vanligen en del av de övriga familjemedlemmarna hela tiden i rehabiliteringen. I rehabilitering för vuxna kan bara en (1) anhörig eller en (1) närstående person delta under en del av tiden.

Rehabiliteringens längd

Rehabiliteringens längd är högst 15 dagar och den inleds med en period som omfattar 4–6 dygn. Under inledningsperioden gör en multidisciplinär arbetsgrupp tillsammans med dig upp individuella mål för din rehabilitering och ett personligt program. 

Resten av rehabiliteringen (9–11 dygn) genomförs enligt behovet i perioder av varierande längd.

Kostnaderna för rehabilitering

Rehabiliteringen är avgiftsfri. Du eller en anhörig till dig kan ha rätt till rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Läs mer

Senast ändrad 23.4.2024