FPA:s program för egenkontroll har publicerats | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA:s program för egenkontroll har publicerats

Publicerad 10.1.2024

FPA har publicerat program för egenkontroll av de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar och hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande. I programmen för egenkontroll ingår bland annat beskrivningar av hur FPA övervakar att tjänsterna som FPA ordnar genomförs i enlighet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården

FPA är skyldig att själv kontrollera att de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar och hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande genomförs enligt lagen om tillsynen över social-och hälsovården. I början av januari publicerade FPA ett program för egenkontroll av rehabiliteringstjänsterna och ett program för egenkontroll av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande. 

Genom programmen för egenkontroll utvärderar FPA fortlöpande sin egen verksamhet och utvecklar den på ett kundorienterat och systematiskt sätt. Genom egenkontrollen säkerställs att kunderna får de tjänster som de har rätt till på ett jämlikt sätt och att tjänsterna håller hög kvalitet och är trygga.

Genom egenkontrollen vill FPA dessutom förbereda sig för risker och upptäcka eventuella brister i verksamheten, åtgärda bristerna effektivt och förebygga dem på förhand. 

FPA publicerar rapporter över programmen för egenkontroll med fyra månaders mellanrum.

Läs mer

Program för egenkontroll av rehabiliteringstjänsterna (pdf, på finska)
Program för egenkontroll inom hälsovården för högskolestuderande (pdf, på finska)
fpa.fi/egenkontroll

Senast ändrad 10.1.2024