Egenkontroll | Om FPA | FPAGå till innehållet

Egenkontroll av FPA:s rehabiliteringstjänster och hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande

FPA är skyldig att själv kontrollera att de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar och hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande genomförs enligt lagen om tillsynen över social-och hälsovården. Genom egenkontrollen säkerställs att kunderna får de tjänster som de har rätt till på ett jämlikt sätt och att tjänsterna håller hög kvalitet och är trygga.

Genom programmen för egenkontroll utvärderar FPA fortlöpande sin egen verksamhet och utvecklar verksamheten på ett kundorienterat och systematiskt sätt. Genom egenkontrollen vill FPA förbereda sig för risker och upptäcka eventuella brister i verksamheten, åtgärda bristerna effektivt och förebygga dem på förhand.

FPA upphandlar största delen av rehabiliteringstjänsterna genom anbudsförfaranden av privata serviceproducenter. Man kan ansöka om att bli serviceproducent inom rehabiliterande psykoterapi eller prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering förutsatt att behörighetskraven uppfylls. Hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Samarbetet med serviceproducenterna samt de program för egenkontroll som serviceproducenterna gjort upp och de olika serviceenheternas planer för egenkontroll är en del av FPA:s egenkontroll.

FPA publicerar rapporter över programmen för egenkontroll med fyra månaders mellanrum.

Program för egenkontroll av rehabiliteringstjänsterna (pdf, på finska)

Program för egenkontroll inom hälsovården för högskolestuderande (pdf, på finska)

Patientombud inom hälso- och sjukvården

Varje välfärdsområde har ett patientombud som har till uppgift att ge råd och handledning till kunderna inom hälso- och sjukvården och deras närstående i frågor som gäller kundens rättigheter och ställning. Patientombuden betjänar även kunder inom den privata hälso- och sjukvården.

I egenskap av anordnare av tjänster ska FPA ge information om patientombudens verksamhet och kontaktuppgifter. FPA ordnar studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande och olika rehabiliteringstjänster.

Kontaktinformation

Helsingfors stad och Åland bildar inte välfärdsområden, utan svarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sitt område.

Läs mer

 

Senast ändrad 26.2.2024

Vad tycker du om sidan?