Kursen Ungas liv: en ny möjlighet till stöd för ungas psykiska hälsa | FPAGå till innehållet
Meddelande

Kursen Ungas liv: en ny möjlighet till stöd för ungas psykiska hälsa

Publicerad 12.2.2024

Ungas psykiska störningar är ett allvarligt orosmoment i vårt samhälle, och behovet av psykisk rehabilitering är större än någonsin. För att stöda de unga har FPA utvecklat en ny rehabiliteringskurs som heter Ungas liv.

Psykiska störningar hos ungdomar är vanliga. Undersökningar visar att 20–25 procent av alla ungdomar har någon psykisk störning. Den kan ta sig uttryck på många olika sätt och påverka den ungas hela liv.

FPA:s nya rehabiliteringskurs Ungas liv erbjuder stöd för unga i åldern 16 till 29 år som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom.

Kursen är speciellt utformad för ungdomar med psykiska problem som begränsar arbets- eller funktionsförmågan och som har som mål att inleda eller återuppta arbete eller studier.

Den finskspråkiga kursen börjar 1.4.2024 och den svenskspråkiga 1.5.2024.

Individuellt stöd och kamratstöd

– Syftet med kursen är att ge den unga stöd och vägledning både individuellt och i grupp, så att hen klarar av sin livssituation och vardag. Avsikten är att öka den ungas resurser och förmågor så att hen kan delta aktivt i samhället. Kursen erbjuder också en trygg och medkännande miljö där den unga fritt kan uttrycka sina känslor och berätta om sina erfarenheter. På kurserna träffar de unga andra som befinner sig i en liknande livssituation. Där kan de alltså få och ge kamratstöd, berättar planerare Ville Räty.

Kursen består av grupprehabilitering samt individuella möten och samtal med rehabiliteringsexperter. Kursens innehåll är mångsidigt och flexibelt, och skräddarsys efter varje deltagares individuella behov och mål. Den finskspråkiga kursen genomförs delvis som distansrehabilitering. Den svenskspråkiga kursen ordnas helt som distansrehabilitering. Kursen genomförs under en period på 8 månader.

Man kan söka till kursen genom att fylla i ansökningsblanketten och bifoga ett B-utlåtande från en läkare som rekommenderar rehabilitering. Mer information om kursen och hur man ansöker till den finns på FPA:s webbplats.

Läs mer

Kursen Ungas liv (fpa.fi)

Senast ändrad 5.3.2024