Rehabiliteringskursen Ungas liv | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskursen Ungas liv

Rehabiliteringskursen Ungas liv lämpar sig för dig, om

 • du är i åldern 16–29 år
 • du har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom
 • din studie-, arbets- eller funktionsförmåga försämras på grund av din sjukdom
 • du vill delta i rehabilitering som genomförs helt och hållet på distans.

Kursen Ungas liv lämpar sig inte för den som har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression, svåra psykiska symtom eller ett obehandlat missbruksproblem.

På finska ordnas kursen som en kombination av rehabilitering ansikte mot ansikte och distansrehabilitering

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Ungas liv”

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

Rehabiliteringen ordnas i sin helhet som distansrehabilitering i form av videosamtal, digital rehabilitering och dagar med distansrehabilitering i grupp.

Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabiliteringen. Distansrehabilitering förutsätter inte några särskilda digitala färdigheter och serviceproducenten kommer att introducera dig i distansrehabilitering.

Kursen genomförs i sin helhet i form av distansrehabilitering och den omfattar

 • introduktion i distansrehabilitering i form av ett individuellt videosamtal
 • ett inledande samtal i form av ett individuellt videosamtal
 • digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • 8 individuella videosamtal
 • 5 dagar med distansrehabilitering i grupp där en dag omfattar minst 4 timmar.

Serviceproducenten kontaktar dig innan distansrehabiliteringen inleds och efter rehabiliteringen. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA för distansrehabiliteringsdagarna. En vuxen närstående kan delta tillsammans med dig i de individuella mötena på det sätt man gemensamt kommit överens om.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en psykolog eller psykoterapeut
 • en sjukskötare eller ergoterapeut
 • en socialarbetare, socionom eller rehabiliteringsledare.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer

Senast ändrad 2.2.2024