Tules-rehabilitering på distans erbjuder flexibla möjligheter till rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen | FPAGå till innehållet
Meddelande

Tules-rehabilitering på distans erbjuder flexibla möjligheter till rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen

Publicerad 26.3.2024

FPA:s nya Tules-distansrehabiliteringskurser erbjuder flexibla lösningar för personer med sjukdomar i rörelseorganen att hantera de utmaningar i vardagen som sjukdomen medför. Framför allt för den som är i arbetslivet är det lättare att delta i rehabilitering som ordnas på distans.

Tules-distansrehabiliteringskurserna är FPA:s första rehabiliteringstjänst som helt och hållet ordnas i form av distansrehabilitering. Kurserna riktar sig till personer över 18 år som har diagnostiserats med en sjukdom i rörelseorganen. Diagnosen kan vara en ryggsjukdom, en sjukdom i rörelseorganen som ger symtom i nacke, skuldror eller de övre extremiteterna, en sjukdom i de nedre extremiteternas stora leder (t.ex. knä, höft, vrist) eller någon annan sjukdom i rörelseorganen som ger symtom i de nedre extremiteterna. På en Tules-kurs får klienten bland annat information om sin sjukdom och den eventuella smärta som den orsakar samt olika metoder att hantera smärtan.

För ansökan behövs en rekommendation av en fysioterapeut

Man ansöker till en Tules-distansrehabiliteringskurs med en rekommendationsblankett från en fysioterapeut. Den fysioterapeut som behandlar klienten, till exempel inom företagshälsovården eller på en hälsovårdscentral, bedömer om distansrehabilitering lämpar sig för klienten.

En kurs pågår i sammanlagt cirka 7 månader och har 8 deltagare. I kursen ingår videosamtal, digital rehabilitering och handledning i digital rehabilitering. Kursen omfattar individuella möten (på distans) med sakkunnig rehabiliteringspersonal samt gemensamma distansrehabiliteringsdagar i grupp.  

Rehabiliteringen genomförs av ett multiprofessionellt team som består av till exempel en läkare, en fysioterapeut, en sjukskötare eller hälsovårdare och en psykolog. 

– Förutom traditionell fysisk aktivering och handledning beaktas i rehabiliteringen även faktorer som kan hjälpa klienten att göra livsstilsförändringar. Det är också viktigt att skapa en god interaktion och att stärka klientens motivation. I rehabiliteringen beaktas såväl klientens individuella mål som gruppens gemensamma mål. Möjligheten att få och ge kamratstöd är också en viktig del av rehabiliteringen, sammanfattar planerare Merja Pouttu

Ansökningstiden börjar 1.4.2024

Man kan söka till en Tules-distansrehabiliteringskurs från och med 1.4.2024. Den första kursen startar 1.9.2024. Till kursen söker man genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga en rekommendationsblankett från en fysioterapeut. Ansökan och blanketten kan skickas in via MittFPA.

Mer information om ansökan, kurstidpunkter och de serviceproducenter som ordnar kurserna finns på FPA:s webbplats.

Distansrehabiliteringen är resultatet av ett samarbete

Sjukdomar i rörelseorganen försämrar arbetsförmågan och livskvaliteten och är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och långvariga sjukskrivningar. Det är fråga om en stor klientgrupp och ur folkhälsosynvinkel en betydande sjukdomsgrupp.

– Vi har velat öka möjligheterna för klienter i arbetslivet att delta i rehabilitering och utvecklat distansrehabiliteringen med tanke på dem. Förutom sakkunniga från FPA har även forskare och sakkunniga från olika organisationer, hälso- och sjukvården samt serviceproducenterna deltagit i utvecklingsarbetet, berättar Merja Pouttu. 

Läs mer

Tules-distansrehabiliteringskurser 
 

Senast ändrad 27.3.2024