Börjar du din tjänstgöring i juli? Nu är rätt tid att ansöka om militärunderstöd | FPAGå till innehållet
Meddelande

Börjar du din tjänstgöring i juli? Nu är rätt tid att ansöka om militärunderstöd

Publicerad 4.6.2024

FPA kan betala militärunderstöd till den som gör militärtjänst eller civiltjänst eller till hens anhöriga. Det lönar sig att ansöka om militärunderstöd cirka en månad innan tjänstgöringen börjar.

Om du börjar tjänstgöringen i juli lönar det sig att ansöka om militärunderstöd nu. FPA kan betala militärunderstöd för tjänstgöringstiden till den tjänstgörande, dvs. den som fullgör militärtjänst eller civiltjänst. Även den tjänstgörandes maka eller make kan beviljas militärunderstöd. En sambo kan få understöd endast om den värnpliktiga och sambon har ett gemensamt barn.

Du kan ansöka om militärunderstödets bostadsunderstöd eller understöd för räntor på studielån. Bostadsunderstöd kan i regel betalas endast om du har bott självständigt i din bostad, dvs. du har hyrt din bostad senast 3 månader innan tjänstgöringen börjar. Partnern kan ansöka om militärunderstöd i form av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

Om du får allmänt bostadsbidrag ensam eller till exempel tillsammans med din partner innan tjänstgöringen börjar, fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget under tjänstgöringstiden. Utöver det allmänna bostadsbidraget kan FPA betala militärunderstöd i form av bostadsunderstöd. Vid behov justeras beloppet av det allmänna bostadsbidraget.

Dessutom betalar Försvarsmakten eller civiltjänstgörarens tjänstgöringsplats dagpenning för tjänstgöringstiden.

Militärunderstöd kan inte sökas i efterhand

Om du börjar tjänstgöringen 8.7.2024 lönar det sig att ansöka om militärunderstöd nu. Militärunderstöd beviljas tidigast från den första tjänstgöringsdagen. Man kan inte ansöka om militärunderstöd retroaktivt. Du kan alltså få understöd tidigast från ingången av den månad då din ansökan har inkommit till FPA.

Om du ansöker om understöd för räntor på studielån ska du ansöka om det senast under den månad då räntorna förfaller till betalning. Gör en separat ansökan för varje räntepost som förfaller till betalning.

Du kan ansöka om militärunderstöd enkelt i MittFPA. Du får ett meddelande i din e-post eller ett sms när beslutet kan läsas i MittFPA under Mina ärenden. Dessutom får du beslutet per post, om du inte har meddelat FPA att du inte vill få papperspost.

Närmare information för kunderna:

Värnpliktiga

Så här ansöker du om militärunderstöd.

Joona får militärunderstöd: ”Militärunderstödet har täckt mina utgifter ganska bra.” (mittiallt.fi)

Servicenummer för värnpliktiga: 020 692 229 (måndag–fredag kl. 9–16)

Så här meddelar du om du vill ha besluten endast i MittFPA

Senast ändrad 4.6.2024