Anonym rekrytering | Om FPA | FPAGå till innehållet

Anonym rekrytering hos FPA

FPA är en arbetsplats där vi visar respekt för individen och stöder nytänkande. Våra grundläggande värderingar märks också vid rekryteringar av nya, kompetenta medarbetare. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för olika slag av sökande, och går medvetet in för att främja mångfalden bland personalen.

Genom anonyma rekryteringar vill vi ge alla sökande en jämlik möjlighet att bli kallade till en anställningsintervju. Det viktigaste för oss är att den kompetens, arbetserfarenhet och utbildning som den sökande uppger i sin ansökan motsvarar de urvalskriterier som vi har angett i platsannonsen.

Om det är fråga om en anonym rekrytering nämner vi det i platsannonsen. Alla våra rekryteringar genomförs inte anonymt. Den form av anonym rekrytering som vi tillämpar är en s.k. delvis anonym rekrytering. Det här betyder att anonymiteten upphör när anställningsintervjuerna tar vid.

Vad är anonym rekrytering?

Vid en anonym rekrytering frågar vi under ansökningsprocessen inte efter sådana uppgifter om dig som inte har någon betydelse för oss, till exempel

 • ditt namn
 • ditt födelsedatum
 • din ålder
 • din nationalitet
 • ditt kön eller något annat som avser kön.
 • din adress
 • ditt modersmål.

De sökande som vi kallar till intervju väljs ut utifrån de svar som de gett i ett frågeformulär. Du fyller i frågeformuläret i vårt rekryteringssystem i samband med att du lämnar in din ansökan. Utifrån dina svar bedömer vi om du har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs för det aktuella arbetet.

När de sökande har kallats till en anställningsintervju upphör anonymiteten. Då kan den rekryterande chefen bekanta sig närmare med uppgifterna om dem som ska intervjuas.

Anvisningar för de sökande vid anonym rekrytering

Skicka inte ett separat ansökningsbrev som bilaga till din ansökan. Vid en anonym rekrytering är frågeformuläret din arbetsansökan.

Tänk efter hur du presenterar dig själv och var noga med ditt ordval. Avslöja inte sådana personliga uppgifter om dig själv som inte har någon betydelse med tanke på möjligheten att sköta arbetsuppgifterna med framgång.

Om du i frågeformuläret anger personliga uppgifter om dig kommer de att döljas innan den rekryterande chefen får se dina svar.

 1. Bifoga också en aktuell meritförteckning till din ansökan. Du behöver inte anonymisera uppgifterna i meritförteckningen. Vi läser den först då du har blivit kallad till en intervju.
 2. Du behöver inte fylla i några uppgifter om arbetsgivare, utbildning eller språkkunskaper i din kandidatprofil.
 3. Om de uppgifter som du ger i frågeformuläret om din kompetens, arbetserfarenhet och utbildning motsvarar de urvalskriterier som vi har ställt upp kan det hända att vi kallar dig till en anställningsintervju.
 4. Från och med intervjun sker rekryteringen utan anonymitet. Vid anställningsintervjun talar du med den rekryterande chefen ansikte mot ansikte.
 5. Uppgifter om eventuella referenser ber vi dig lämna under eller efter intervjun.

Några tips: så här söker du jobb anonymt

Nedan finns tre fiktiva exempel på en arbetsansökan som kan ge dig goda idéer om hur du ska berätta om din kompetens, din utbildning och dina erfarenheter. När du söker jobb hos FPA via en anonym rekrytering ska du inte ange några personliga uppgifter, såsom till exempel kön, ålder, hemort och modersmål.

Exempel på en fiktiv arbetsansökan:

 • Jag är en 28-årig kvinna från Helsingfors. Jag har arbetat inom IT-branschen ända sedan jag tog en tradenomexamen (databehandling) vid Haaga-Helia.
 • Skriv samma sak till exempel så här: Jag är ett IT-proffs som har jobbat inom IT-branschen ända sedan jag tog en tradenomexamen (databehandling) vid en yrkeshögskola.

Exempel på en fiktiv arbetsansökan:

 • Eftersom jag länge varit hemmapappa med mina tre barn är jag numera bra på att hantera mångahanda och påfrestande situationer även i arbetslivet. Ända sedan jag kom ut från armén har jag jobbat med kundbetjäning, det vill säga i cirka 30 år.
 • Skriv samma sak till exempel så här: Olika erfarenheter i livet och i mitt arbete har lärt mig att hantera situationer av många olika slag, även sådana som är svåra och påfrestande. Jag har arbetat inom kundservice på flera arbetsplatser, och det är lätt för mig att hantera olika kundsituationer.

Exempel på en fiktiv arbetsansökan:

 • Jag är en kvinna på 30 år. Jag är född i Ryssland, men flyttade till Finland år 2015. Innan jag flyttade till Finland arbetade jag i Ryssland som kulturforskare. Numera undervisar jag medie- och kommunikationsvetenskap vid Helsingfors universitet.
 • Skriv samma sak till exempel så här: Till yrket är jag kulturforskare. För tillfället undervisar jag medie- och kommunikationsvetenskap vid ett universitet. Jag talar och skriver flera språk flytande. Studierna i kulturforskning har gett mig en god förståelse av olika kulturer.
Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?