Välkommen att jobba med oss! | Om FPA | FPAGå till innehållet

Välkommen att jobba med oss!

Lediga jobb

Kolla här

Vill du jobba med meningsfulla uppgifter hos en trygg arbetsgivare i en positiv och inspirerande miljö där sammanhållningen är god? Då kan FPA vara en arbetsplats för dig!

Hos oss får du utföra ett viktigt arbete för den finländska välfärden tillsammans med andra experter. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att växa som sakkunniga och att utveckla sitt kunnande.

Våra medarbetare är viktiga för oss. Vi ser gärna att vår arbetsgemenskap består av proffs i olika åldrar och i olika livssituationer. Vi arbetar inte med blodsmak i munnen, utan uppmuntrar till avspänd samhörighet och till att experimentera med olika arbetssätt för att få arbetet att löpa smidigare. Atmosfären på arbetsplatsen får ett gott betyg i de personalenkäter som genomförs årligen.

Vi månar om vår personal

Utöver ett meningsfullt arbete och en nyskapande arbetskultur erbjuder vi utomordentliga anställningsförmåner, t.ex. omfattande företagshälsovård, lunchförmån samt kultur- och motionsförmån. Även tandvård ingår i företagshälsovården. På en del av våra verksamhetsställen äter vi lunch i egen restaurang.

Utöver de kultur- och motionssedlar vi erbjuder finns det dessutom möjlighet att delta i varierande slag av idrotts- och kulturaktiviteter, antingen tillsammans med kollegor eller på egen hand.

Vi är flexibla i olika livssituationer och familjevänliga

Vi erbjuder en trygg arbetsplats som är flexibel i olika livssituationer. Det är viktigt för oss att våra medarbetare kan kombinera jobb och fritid. Vi stöder vår personal enligt bästa förmåga med olika flexibla arrangemang så att arbetet löper, också då när vardagen bjuder på överraskningar.

Vi har under flera års tid arbetat för att bli en familjevänlig, pappavänlig och jämställd arbetsplats. FPA:s senaste personalenkäter visar att möjligheterna att kombinera arbete och privatliv har utvecklats i en positiv riktning.

Arbetet med att utveckla familjevänligheten belönades i maj 2021, då Väestöliitto beviljade FPA utmärkelsen Familjevänlig arbetsplats.

Atmosfären på arbetsplatsen får ett gott betyg i de personalenkäter som FPA genomför årligen. Att arbetet är meningsfullt och att man får vara med och bygga upp den finländska välfärden tillsammans med kunniga medarbetare är också faktorer som bidrar till arbetsmotivationen.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?