FPA som arbetsgivare | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA är en trygg arbetsgivare

FPA ansvarar för den sociala tryggheten i livets alla skeden för dem som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Vi är en betydelsefull aktör i samhället: vi producerar information och forskning om social trygghet, bygger informationssystem och deltar i beredandet av lagändringar.

FPA är en trygg arbetsgivare som tar väl hand om sina anställda. Vi har cirka 8 000 medarbetare som är proffs inom olika områden. De anställda arbetar runt om i Finland, från Hangö till Enare.

FPA är en gammal institution, men ung i sinnet och under ständig utveckling. Kundorientering, servicedesign och agil utveckling är vardag hos FPA.

Vi bär vårt ansvar

Ansvarsfullhet är viktigt för oss. FPA är en stor arbetsgivare, och att beakta mångfalden hos vår personal samt att främja likabehandling och jämlikhet är en central del av vårt ansvarsarbete.

Dessutom beaktar vi enligt bästa förmåga även den ekologiska ansvarsfullheten, särskilt i fråga om användningen av våra verksamhetslokaler. Vi uppmuntrar våra anställda att göra gott: varje FPA-anställd får använda en eftermiddag per år för frivilligarbete.

FPA:s grundläggande värderingar är respekt för individen, kompetens, samverkan, nytänkande.

Läs mer

Senast ändrad 22.3.2023

Vad tycker du om sidan?