Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioita voi hoitaa toisen puolesta

 Asioiden hoitaminen valtakirjalla

Täysi-ikäinen asiakas voi antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioita puolestaan eli valtuuttaa toisen hoitamaan asioitaan. Valtuutuksen voi antaa yhdelle tai useammalle henkilölle.

Mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa?

Valtakirjalla voi hoitaa niitä asioita, joita se koskee. Asiakas voi antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa kaikkia etuusasioitaan Kelassa. Hän voi myös rajoittaa oikeuden tiettyjen etuuksien tai asioiden hoitamiseen, kuten yksittäisen etuuden hakemiseen.

Esimerkiksi eläkeläinen, jolla on oikeus takuueläkkeeseen, voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan takuueläkettä puolestaan, tai iäkkäät vanhemmat voivat valtuuttaa lapsensa hoitamaan kaikki heidän Kela-asiansa.

Valtakirjalla voi myös valittaa päätöksestä toisen puolesta. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja tai vain valitusasian hoitamiseen annettu valtakirja. Kelan lomaketta voi myös käyttää, jos siihen on erikseen kirjoitettu, että valtakirja on tarkoitettu valitusasian hoitamista varten. Valitusasian hoitamista varten ei tarvita erillistä valtakirjaa, jos valtuutettu on toiminut valtakirjalla asiakkaan puolesta asian aiemmassa käsittelyvaiheessa.

Valtakirja ei oikeuta muuttamaan etuudensaajan pankkia ja tilinumeroa. Niiden muuttamiseen tarvitaan erillinen valtuutus. Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, jos valtakirjassa on annettu lupa tietojen antamiseen.

Valtakirja voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kela tarkistaa aina sekä asiakkaan että valtuutetun henkilöllisyyden.

Valtakirja lomakkeella tai vapaamuotoisesti

Valtakirjan voi tehdä täyttämällä lomakkeen Valtakirja asioiden hoitamista varten Kelassa VAL3 (pdf).

Valtakirjan voi laatia myös vapaamuotoisesti. Siinä pitää olla ainakin

  • riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen yksilöimiseksi
  • tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee
  • tieto siitä, saako valtuutetulle asioiden hoitamiseksi antaa valtuuttajaa koskevia, salassa pidettäviä tietoja (luvan voi antaa esim. etuustietojen ja muiden taloudellista asemaa koskevien tietojen tai terveydentilaa koskevien tietojen antamiseen)
  • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys.

Valtakirjan voi toimittaa Kelaan joko verkossa, postitse tai palvelupisteeseen.

Suullinen valtuutus

Asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asiaansa myös suullisesti puhelinpalvelussa. Kela tarkistaa tällöin sekä valtuutetun että valtuuttajan henkilöllisyyden.

Suullinen valtuutus koskee yleensä vain yhtä asiointikertaa. Jos henkilön on tarpeen asioida asiakkaan puolesta toistuvasti, valtuutus kannattaa antaa kirjallisesti eli valtakirjalla.

Edunvalvojana

Edunvalvoja voi hoitaa toisen puolesta Kela-asioita puhelimessa, palvelupisteessä ja postitse. Edunvalvoja ei voi hoitaa toisen puolesta asioita Kelan verkkoasiointipalvelussa. Yleinen edunvalvoja voi hakea toimeentulotukea ja eläkkeensaajan asumistukea Edvard-palvelussa.

Alaikäisen lapsen puolesta

Huoltaja voi hoitaa kaikkia alle 15-vuotiaan lapsen asioita. Jos lapsi on 15–17-vuotias, hän voi hoitaa asioitaan itse tai huoltaja voi hoitaa niitä hänen puolestaan.

Huoltaja ei voi hoitaa alaikäisen lapsensa asioita verkossa, eli hakemukset pitää lähettää postitse tai tuoda palvelupisteeseen. Verkossa voi kuitenkin hakea sosiaaliturvaan kuulumista (muutto ulkomaille) ja tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin lapselle.

Huoltaja voi myös selvittää alaikäisen lapsensa asioita puhelimessa.

Lue lisää