Doarjja ássangoluide

Sáhtát oažžut Kelas almmolaš ássandoarjaga, juos dus leat unnán boađut. Almmolaš ássandoarjja lea dárkkuhuvvon veahkkin ássangoluide.

Dán kela.fi oasis muitaluvvo, makkár dilálašvuođain sáhttá oažžut almmolaš ássandoarjaga. Oasis muitaluvvo maiddái, man olu sáhttá oažžut ássandoarjaga.

Gii sáhttá oažžut almmolaš ássandoarjaga?

Doarjja sáhttá máksojuvvot ovttaskas olbmui dahje borramušgázzái, mas leat máŋga olbmo.

Mii lea borramušgázzi?

Borramušgázzi dárkkuha olbmuid, geat ásset fásta seamma visttis. Dábálaččat borramušgázzi lea náittosbárra, rabaslihttobárra dahje bearaš. Maiddái okta olmmoš sáhttá leat borramušgázzi.

Sáhtát oažžut almmolaš ássandoarjaga, juos ásat

 • láigovisttis
 • oamastanvisttis
 • bearašviesus
 • ássanvuoigatvuođavisttis
 • oasseoamastanvisttis.

Kelas sáhttá oažžut ássamii maiddái ealáhatoažžu ássandoarjaga, stuđeantta ássanlasi dahje soalddátdoarjagii gullevaš ássandoarjaga. Dábálaččat sáhtát oažžut dušše ovtta doarjaga hávil.

Maidda ássangoluide sáhttá oažžut doarjaga?

Sáhtát oažžut ássandoarjaga ovdamearkka dihte čuovvovaš
ássangoluide:

 • láigovisti: láigu ja čáhce- ja liggengolut
 • iežat oamastanvisti: vástta, visteloana reanttut ja čáhce- ja liggengolut
 • iežat bearašviessu: giddodaga dikšungolut ja visteloana reanttut
 • ássanvuoigatvuođavisti: geavahanvástta, visteloana reanttut
 • ja čáhce- ja liggengolut
 • oasseoamastanvisti: láigu ja čáhce- ja liggengolut.

Čáhcemáksu dohkkehuvvo ássangollun, juos mávssát dan sierra láiggu dahje vástaga lassin. Čáhcemáksun dohkkehuvvojit 19 e/mb ovtta olbmo guovdu. Liggengolut dohkkehuvvojit ássangollun, juos mávssát daid sierra láiggu dahje vástaga lassin.

Liggengollun dohkkehuvvojit 42 e/mb, juos borramušgáccis lea ovttaskas olmmoš. Juos borramušgázzái gullet máŋga olbmo, liggengoluide lasihuvvojit 14 euro juohke lassiolbmo nammii.

Juos ásat bearašdálus, ássangollun dohkkehuvvojit dikšungolut nappo čáhce-, liggen- ja eará bearašdálu golut. Dohkkehuvvon dikšungoluid sturrodat lea meroštallojuvvon
lágas.

Juos dus lea visteloatna, ássangollun dohkkehuvvo 73% dahjege measta golbma njealjátoassi loana reanttuin.

Jeara lasi bálvalannummiris 020 692 210.

Loga lasi almmolaš ássandoarjaga ohcamis Kela siidduin (suomagillii).

Loga lasi