Blanketter för arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Blanketter

Du kan söka blanketter utifrån ämne eller blankettkod. Alternativt kan du bläddra bland blanketterna enligt ämnesområde.

Blanketterna är i pdf-format. Klicka på länken Ladda ner pdf för att öppna blanketten.

För att de olika funktionerna i blanketterna ska fungera felfritt behöver du den senaste versionen av programmet Adobe Reader. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

 1. Spara först den tomma blanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
 2. Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
 3. Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 4. Skicka in ansökan i MittFPA
 • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
 • Välj den förmån som du ansöker om.
 • Välj ansökan på din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka.
 • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
 • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Du kan också skriva ut ansökan och skicka in den per post:

 • Underteckna ansökan och posta den tillsammans med bilagorna på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om blanketten har en annan adress ska du använda den adressen i stället.

Ibland kan nedladdningen eller uppladdningen av en fil misslyckas på grund av anslutningsproblem och då får du ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kan felmeddelandet återkomma från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma webbläsarens cacheminne.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Du kan även byta enhet till exempel från en pekplatta till en dator. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktigt installerad version av Adobe Reader; då måste programmet installeras på nytt. Den nya versionen kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Än så länge är blanketterna inte tillgängliga och således kan de inte användas med till exempel skärmläsare. Läs mer om tillgänglighet i tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen fpa.fi.

När du fyller i blanketter som innehåller räknefunktioner ska du säkerställa att du använder den nyaste versionen av Adobe Reader.

När du fyller i belopp på blanketten ska du använda

 • punkt som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken (1.234,00 €) i finsk-, svensk- och samiskspråkiga blanketter
 • komma som tusentalsavgränsare och punkt som decimaltecken (1,234.00 €) i engelskspråkiga blanketter.

De blanketter som är avsedda att fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns i första hand i de patientdatasystem som organisationen i fråga använder.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får blanketter i pdf-format även via portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt i Läkarförbundets medlemsservice.