Familjelediga | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Familjelediga arbetstagare

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren. Därtill kan arbetsgivaren få ersättning för semesterkostnader under föräldraledigheterna och familjeledighetsersättning under mammans avlönade graviditetsledighet.

Aktuellt

Gå till meddelanden