En arbetstagares sjukfrånvaro | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

En arbetstagares sjukfrånvaro

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens frånvaro som beror på arbetsoförmåga, kan FPA betala sjukdagpenningen eller den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren efter självrisktiden.

Aktuellt

Fler nyheter