Eläkkeensaajan asumistuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

1.4.2024 voimaan tulevat yleisen asumistuen leikkaukset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea. 

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea

 • jos asut yksin
 • jos asut puolisosi kanssa tai
 • jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Muissa tapauksissa selvitä oikeutesi yleiseen asumistukeen.

Jos sinä ja puolisosi molemmat saatte eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, teidän pitää hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen teille puoliksi. Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja toisella teistä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.

Asumistukea voi saada takautuvasti enintään 6 kuukautta sen hakemisesta.

Kela tarkistaa asumistuen määrän viimeistään 2 vuoden kuluttua sen myöntämisestä. Ilmoita Kelaan, jos olosuhteissasi tapahtuu muutos sitä ennen.

Eläkkeitä, jotka oikeuttavat eläkkeensaajan asumistukeen ovat muiden muassa

 • Kelan tai työeläkelaitoksen maksama vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, työuraeläke, työkyvyttömyyseläke (myös määräaikainen kuntoutustuki) tai leskeneläke
 • Kelan maksama takuueläke
 • Kelan maksama eläketuki
 • tapaturmavakuutuksen tai liikennevahingon perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
 • sotilastapaturma- tai sotilasvammalain perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
 • vastaavat etuudet ulkomailta.

Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat pelkästään esimerkiksi

 • osatyökyvyttömyyseläkettä
 • osa-aikaeläkettä
 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE).

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.4.2024