Yleinen asumistuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yleinen asumistuki

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa. Asumistukea voi saada vuokra-, omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoon.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa muutoksista tuli voimaan 1.4.2024. Jos saat jo yleistä asumistukea, leikkaukset vaikuttavat tukeesi, kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin. Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. 

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Kuka voi saada yleistä asumistukea?

Yleistä asumistukea voi saada yksi henkilö tai useamman henkilön ruokakunta. Ruokakuntaan kuuluvat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Paljonko voit saada yleistä asumistukea?

Yleinen asumistuki voi olla korkeintaan 70 % asumismenoista 1.4.2024 alkaen.

Jos yleinen asumistukesi on alkanut ennen 1.4.2024, tuki voi olla jopa 80 % asumismenoista. Tukesi määrä pienenee, kun ruokakuntasi hakee seuraavan kerran asumistuen tarkistusta. Kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin, asumismenoista korvataan korkeintaan 70 %. 

Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan. Asumistuessa huomioon otettavilla asumismenoilla on yläraja eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella asumistukea voi saada.

Arvioi asumistuen määrä

Siirry laskuriin

Tulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään

Yleiseen asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Tuen määrään vaikuttavat esimerkiksi ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet. Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Näin haet yleistä asumistukea

Voit hakea yleistä asumistukea OmaKelassa. Valokuvaa tai skannaa tarvittavat liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksesta selviää, mitä liitteitä tarvitset. Voit saada asumistukea takautuvasti enintään 1 kuukaudelta.

OmaKelassa voit tarkistaa tiedot oman hakemuksesi käsittelystä. Palvelussa näet myös muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liitteitä.

Milloin yleinen asumistuki täytyy tarkistaa?

Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vähintään vuoden välein. Jos tulot, asumismenot, ruokakunnan kokoonpano tai muut olosuhteet muuttuvat, asumistuki täytyy tarkistaa jo aiemmin. Muista ilmoittaa muutoksista Kelaan eli hakea asumistuen tarkistusta.