Yleinen asumistuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yleinen asumistuki

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa. Asumistukea voi saada vuokra-, omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoon.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen.

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Kuka voi saada asumistukea?

Asumistukea voi saada yksi henkilö tai useamman henkilön ruokakunta. Ruokakuntaan kuuluvat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Paljonko voit saada asumistukea?

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen. Asumismenoilla on yläraja eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella asumistukea voi saada.

Tulot vaikuttavat asumistuen määrään

Asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Tuen määrään vaikuttavat ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet. Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Näin haet asumistukea

Voit hakea asumistukea OmaKelassa. Valokuvaa tai skannaa tarvittavat liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksesta selviää, mitä liitteitä tarvitset. Voit saada asumistukea takautuvasti enintään 1 kuukaudelta.

OmaKelassa voit tarkistaa tiedot oman hakemuksesi käsittelystä. Palvelussa näet myös muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liitteitä.

Milloin asumistuki täytyy tarkistaa?

Asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vähintään vuoden välein. Jos tulot, asumismenot tai ruokakunnan muut olosuhteet muuttuvat, asumistuki täytyy tarkistaa jo aiemmin. Muista ilmoittaa muutoksista Kelaan eli hakea asumistuen tarkistusta.

Mitä mieltä olet sivusta?