Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi.

Opiskelijat yleiseen asumistukeen

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen.

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.

Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:

  • samassa asunnossa tai eri asunnossa asuva avo- tai aviopuoliso ja alaikäiset lapset
  • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset)
  • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
  • erillisillä vuokrasopimuksilla asunnon vuokranneet, jos he ovat vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat:

  • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole puolisoita tai lähisukulaisia, eivätkä he myöskään ole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
  • alivuokralainen ja päävuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Opiskelijoiden on haettava yleistä asumistukea joko verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella Yleinen asumistuki (AT1).

Katso video

Videolla neuvotaan opiskelijoita ensin opintotuen ja sitten asumistuen hakemisessa. Asumistukihakemusta koskeva opastus alkaa kohdasta 2.07.

 

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet (esim. yleinen asumistuki) eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Lue lisää