Sopeutumisvalmennuskurssi epilepsiaa sairastavalle aikuiselle

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle,

  • jos sairastat vaikeahoitoista epilepsiaa
  • jos olet saanut terveydenhuollosta ensitietoa ja hoidonohjausta, mutta tarvitset lisäksi moniammatillista tukea ja ohjausta.

Vaikeahoitoinen epilepsia tarkoittaa, että sinulla on hoidosta huolimatta epileptisia kohtauksia tai muita epileptiseen oireyhtymään kuuluvia oireita, jotka haittaavat mahdollisuutta viettää täysipainoista ja turvallista elämää

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • nuoret aikuiset (17–29-vuotiaat)
  • aikuiset (30–60-vuotiaat)
  • iäkkäät (yli 60-vuotiaat).

Kurssin tavoite       

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 2 vuorokauden ajan kurssin lopussa.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • neurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • psykologi tai neuropsykologi
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää