Perhekurssi epilepsiaa sairastavalle lapselle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi epilepsiaa sairastavalle lapselle

Perhekurssi soveltuu lapselle,

 • joka sairastaa epilepsiaa
 • joka on alle kouluikäinen, alakouluikäinen tai yläkouluikäinen
 • jolla on epilepsiasta johtuvia oireita, jotka hankaloittavat lapsen elämää arjessa, kuten kotona, päiväkodissa, tai koulussa
 • jonka toimintakyky mahdollistaa täysipainoisen osallistumisen kurssille.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”epilepsia”.

Kuntoutuskurssihaku

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • alle kouluikäiset ja alakoululaiset, jotka sairastavat vaikeaa epilepsiaa*
 • yläkoululaiset, jotka sairastavat vaikeaa epilepsiaa*
 • alle kouluikäiset ja alakoululaiset, joiden epilepsia on hyvässä hoitotasapainossa
 • yläkoululaiset, joiden epilepsia on hyvässä hoitotasapainossa.

* Vaikea epilepsia on tila, jossa asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta esiintyy merkittäviä arkielämää haittaavia epilepsiaan liittyviä oireita, kuten toistuvia kohtauksia, kognitiivisia tai käyttäytymisen ongelmia, kehityksen hidastumista tai hoidon haittavaikutuksia.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen sairaudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kurssi järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuvat pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen.  Jos lapsella on edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • lastenneurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • psykologi tai neuropsykologi
 • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2023