Forskning och statistik | Om FPA | FPAGå till innehållet

Vi erbjuder våra partner nya möjligheter att använda information. Vi deltar i utvecklingen av lagstiftningen för att undanröja hindren för information att röra sig mellan olika aktörer och förbättra utnyttjandet av informationen. Observera att en del av innehållet inte finns på svenska.

FPA:s faktaportal (tietotarjotin.fi) 

FPA:s forsknings- och statistikinformation för dig

Gå till tietotarjotin.fi

Se också 

Aktuellt

FPA:s informationsredovisning 2023 har publicerats

Informationsredovisningen sammanställer FPA:s informationsverksamhet i en form som är lätt att överblicka och berättar genom fallexempel hur FPA använder och förädlar informationen.

Läs mer (tietotarjotin.fi)

FPA som kunskapsbank

 • FPA publicerar öppna data på avoindata.fissä
 • Utveckling och publicering av öppna data
 • Utveckling av sekundär användning av information med anknytande lagrings-, rapporterings- mätnings- och analytiklösningar.
 • I Kelasto kan du skapa rapporter med de val du vill ha från FPA:s statistikmaterial.
 • Kelasto (tietotarjotin.fi) är FPA:s statistikdatabas. 
 • FPA:s kund- och kärndatalager
 • Utveckling och hantering av informationstjänster jämte datalager inom Kanta-tjänsterna och övriga informationstjänster inom social- och hälsovården som FPA ansvarar för
 • Nationella och internationella lösningar för informationsutbyte.
 • Idékläckning och utveckling gällande FPA:s informationstjänster och informationsprodukter i samarbete med kunderna
 • Servicedesign och testning av utvecklingsidéer
 • Framtida utveckling av innoverings- och samarbetsplattformar för samarbetspartner.