Läkemedelsföretag | Om FPA | FPAGå till innehållet

Anmälningar för nästa kvartal

Priser kan anmälas i e-tjänsten för läkemedelsföretag nästa gång 1.3–8.3.2024 fram till kl. 16.15.

Gör en prisanmälan

Söktjänsten för läkemedel

I söktjänsten hittar du uppgifter om pris och ersättningsstatus för läkemedelspreparat samt uppgifter om vilka preparat som är sinsemellan utbytbara.

Mer information om söktjänsten för läkemedel

Nyhetsbrev Lääkeinfo

Information om ändringar i rättigheterna till läkemedelsersättning och om aktuella frågor gällande läkemedelsersättning. Nyhetsbrevet är avsett för läkare, sakkunniga inom farmaci och övriga intresserade.

Beställ nyhetsbrevet

Aktuellt

Gå till meddelanden

Vad tycker du om sidan?