Om FPA | FPAGå till innehållet

Social trygghet garanterar en skälig utkomst vid arbetslöshet, sjukdom och arbetsoförmåga, ålderdom samt på grund av ett barns födelse och förlust av en vårdnadshavare.  Var och en har rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Rätten till social trygghet är inskriven i grundlagen.

Se också 

Aktuellt

FPA:s hela verksamhet baserar sig på information

Kunskap är ett värdefullt gemensamt kapital i det finländska samhället, som bör värnas och behandlas omsorgsfullt. FPA:s hela verksamhet baserar sig på information. Med hjälp av informationen fattar vi förmånsbeslut, ger vägledning och råd i frågor som rör social trygghet och ser till att våra tjänster fungerar och utvecklar dem.

Läs mer (pdf)