Forskning och statistik | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s faktaportal

Vi erbjuder och utvecklar informationstjänster för kunderna och för behov i samhället. Vi vill minska hindren för information att röra sig mellan olika aktörer och förbättra utnyttjandet av information inom FPA. Vår nya webbplats FPA:s faktaportal samlar ihop all information. Observera att en del av innehållet inte finns på svenska.

FPA:s faktaportal (tietotarjotin.fi)

FPA som kunskapsbank

Vi producerar forskning, statistik, material och öppna data. Vi innoverar nya möjligheter för våra samarbetspartner att utnyttja information. Vi deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen för att ta bort hindren för datarörligheten.

Forskning

Statistik och analytik

 • Statistikpublikationer
 • Program för undersökande analytik, AI och maskinlärande samt utveckling av dessa
 • Informationsmaterial jämte rådgivning och tillståndsprocess
 • Statistikpublikationerna (tietotarjotin.fi) innehåller redigerad statistik om FPA-förmånerna och FPA:s verksamhet både efter ämne och sammanställt.
 • Hos statistiktjänsten (tietotarjotin.fi) kan man beställa statistik om FPA-förmånerna och FPA:s verksamhet samt få rådgivning i frågor som gäller FPA:s statistik
 • FPA:s statistikpublikationer är fritt tillgängliga i det elektroniska publikationsarkivet Helda (helda.helsinki.fi).
 • Utveckling och publicering av öppna data
 • Utveckling av sekundär användning av information med anknytande lagrings-, rapporterings- mätnings- och analytiklösningar.

​Kelasto

 • Kelasto (tietotarjotin.fi) är FPA:s statistikdatabas.
 • Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan man ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter inom önskat område.​​​​

Informationshantering

 • FPA:s kund- och kärndatalager
 • Utveckling och hantering av informationstjänster jämte datalager inom Kanta-tjänsterna och övriga informationstjänster inom social- och hälsovården som FPA ansvarar för
 • Nationella och internationella lösningar för informationsutbyte

Innovering

 • Idékläckning och utveckling gällande FPA:s informationstjänster och informationsprodukter i samarbete med kunderna
 • Servicedesign och testning av utvecklingsidéer
 • Framtida utveckling av innoverings- och samarbetsplattformar för samarbetspartner

Öppna data

 • Öppna data är maskinläsbara data i digital form som är fritt tillgängliga för alla ändamål. FPA publicerar öppna data på avoindata.fi.

Kanta-tjänsterna

Aktuellt