Fullmäktige | Om FPA | FPAGå till innehållet

Fullmäktige 2023–2027

FPA:s förvaltning och verksamhet övervakas av 12 fullmäktige som väljs av riksdagen. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.

Fullmäktige utser ledamöterna i FPA:s styrelse och revisorerna. Fullmäktige fastställer grunderna för bokslutet på framställning av FPA:s styrelse samt fastställer anstaltens bokslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige avger också årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen

Ordförande
Mira Nieminen, riksdagsledamot

Viceordförande
Sari Sarkomaa, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, FPA

 

Fullmäktig: Anna-Kristiina Mikkonen, sd.
Ersättare: Johan Kvarnström, sd.

Fullmäktig: Anne Rintamäki, sanf.
Ersättare: Jorma Piisinen, sanf.

Fullmäktig: Antti Kurvinen, cent.
Ersättare: Hanna Kosonen, cent.

Fullmäktig: Bella Forsgrén, de grönä.
Ersättare: Fatim Diarra, de gröna.

Fullmäktig: Ilmari Nurminen, sd.
Ersättare: Ville Merinen, sd.

Fullmäktig: Matias Mäkynen, sd.
Ersättare: Kim Berg, sd.

Fullmäktig: Mia Laiho, saml. 
Ersättare: Noora Fagerström, saml.

Fullmäktig: Mira Nieminen, sanf. 
Ersättare: Rami Lehtinen, sanf.

Fullmäktig: Oskari Valtola, saml.
Ersättare: Mari Kaunistola, saml.

Fullmäktig: Sari Sarkomaa, saml.
Ersättare: Terhi Koulumies, saml.

Fullmäktig: Ville Väyrynen, saml.
Ersättare: Milla Lahdenperä, saml.

Fullmäktig: Ritva Elomaa, sandf. 
Ersättare: Antti Kangas, sanf.

Senast ändrad 12.1.2024

Vad tycker du om sidan?