Jeäʹltemtuärjjõs

Jõs puärraz rätkkje, päärna kuâđđje täujja jälsted puärrsin nobba. Teʹl tõt puäʹres, ǩeän åʹrnn päärnaž ij jäälast, mähss jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz puärrsa, ǩeän åʹrnn päärnaž jäälast. Puärraz, koon åʹrnn päärnaž ij jäälast, kååččat jeäʹltõsõõlǥtum ooumžen.

Måtmešt jeäʹltõsõõlǥtum ooumaž ij määus jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz leʹbe jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku.

Teʹl Kela vuäitt mäʹhssed jeäʹltemtuärjjõõzz tõn puärrsa, koon åʹrnn päärnaž jäälast. Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, jõs

  • jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku mähssam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz
  • jeäʹltemveäʹǩǩtõs lij jeäʹltõsõõlǥtum oummu tällõõzzlaž vueʹjj diõtt uuʹccab ko jeäʹltemtuärjjõs
  • päärna adoptâstt tåʹlǩ õhtt puäʹres
  • päärnast ij leäkku snäätnai eʹčč
  • päärnast lij snäätnai eʹčč, leâša  jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz jeät leäkku vuäittam raaveed.

Jeäʹltemtuärjjõs lij õõut päärna õõl nuʹtt 167 e/mp. Jeäʹltemtuärjjõs lij piiđtem.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹltemtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Teâtt jeäʹltõsõõlǥtum ooumže

Jõs Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, tõt peʹrrai jeäʹltõsõõlǥtum oummust määuʹsǩani kuâđđjam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzzid. Tõid kååččat jeäʹltemveäʹǩǩtõsveäʹlǧǧen.

Jõs jiõk pââʹst teäʹǧǧvuâǥǥad diõtt mäʹhssed jeäʹltemveäʹǩǩtõsvieʹlj Kelaaʹje, vuäitak ooccâd mäʹhssempeästtmõõžž Kelast.