Näin haet elatustukea

Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, hän voi hakea tukea itse.

 1. Hae elatustukea OmaKelassa.
  • Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, merkitse hakemukseen koko se aika, jolta elatusapu on maksamatta. Kela kuulee elatusvelvollista vanhempaa ennen päätöksen tekemistä.

 2. Liitä hakemukseen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös
  • Kela tarvitsee alkuperäisen asiakirjan, jos haet elatustukea siksi, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua. Voit postittaa alkuperäisen sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen Kelaan. Elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei yleensä voi lähettää hakemuksen liitteeksi verkossa. Jos tuomioistuimen päätös on allekirjoitettu sähköisesti, voit toimittaa sen hakemuksen liitteeksi pdf-tiedostona OmaKelassa. Kuva tai kuvaruutukaappaus päätöksestä ei tässä tilanteessa ole riittävä.

   Hae elatustukea OmaKelassa

   Lähetä hakemus ja liitteet verkossa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   Hae etuutta
  • Kopio asiakirjasta riittää, jos haet elatustukea siksi, että elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi. Kuvaa tai skannaa asiakirja ja lähetä se OmaKelassa.

  • Jos olet adoptoinut lapsen yksin tai avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei tarvita.

 3. Omakelasta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko tukea saat.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa elatustukihakemuksen (LU 1) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Hakuaika

Voit hakea tukea takautuvasti enintään 3 kuukaudelta. Sitä aikaisemmalta ajalta Kela myöntää tuen vain erityisistä syistä. Kela myöntää elatustuen toistaiseksi tai määräajaksi. Määräajaksi tuki myönnetään esimerkiksi silloin, jos elatussopimus tehty määräajaksi.

OmaKelan etusivulta näet

 • onko hakemuksesi saapunut tai ratkaistu
 • milloin etuus maksetaan
 • mitä etuuksia sinulle on viimeksi maksettu.

OmaKelasta näet myös muistutukset esimerkiksi puuttuvista liitteistä. Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta voit katsoa hakemusten keskimääräiset käsittelyajat.

Jos Kela myöntää elatustuen, se voi periä elatusvelvolliselta kaikki maksamattomat elatusapuerät, jotka eivät ole vanhentuneet.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä OmaKelassa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Ilmoita Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Lapsi muuttaa elatusvelvollisen vanhemman luo. Tällöin oikeus elatustukeen päättyy.
 • Elatusavun määrä muuttuu. Jos elatusavun määrää on muutettu uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, toimita uusi asiakirja Kelaan elatustuen tarkistamista varten.
 • Lapsi muuttaa ulkomaille.
 • Lapsella on omia tuloja, joilla hän kykenee elättämään itsensä. Katso tulorajat etuuden sivuilta.

Mistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa?

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, jos muutat yhteen puolison kanssa, joka ei ole lapsen elatusvelvollinen vanhempi. Uusi puoliso ei vaikuta elatustuen maksamiseen.

Lue lisää