Näin haet elatustukea | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet elatustukea

Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, hän voi hakea tukea itse.

Linkit tämän sivun sisältöihin:

Hae elatustukea OmaKelassa

Lähetä hakemus ja liitteet verkossa.

Hae etuutta
 1. Hae elatustukea OmaKelassa.
  • Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, merkitse hakemukseen koko se aika, jolta elatusapu on maksamatta. Kela kuulee elatusvelvollista vanhempaa ennen päätöksen tekemistä.

 2. Liitä hakemukseen lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.
  • Jos haet elatustukea siksi, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, Kela tarvitsee alkuperäisen asiakirjan elatusapuvelan perimistä varten.

   • Postita alkuperäinen paperinen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela. Paperista elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei voi lähettää hakemuksen liitteeksi verkossa.

   • Jos kuitenkin elatussopimus tai tuomioistuimen päätös on allekirjoitettu sähköisesti, voit toimittaa sen hakemuksen liitteeksi pdf-tiedostona OmaKelassa. Kuva tai kuvaruutukaappaus päätöksestä ei tässä tilanteessa ole riittävä.

  • Jos haet elatustukea siksi, että elatusavun määrä on vahvistettu Kelan täyttä elatustukea pienemmäksi, kopio asiakirjasta riittää. Kuvaa tai skannaa asiakirja ja lähetä se OmaKelassa.

  • Jos olet adoptoinut lapsen yksin tai avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle ei ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa, elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei tarvita.

 3. Omakelasta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. 

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat elatustukihakemuksen (LU 1, pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.

Hakuaika

Voit hakea tukea takautuvasti enintään 3 kuukaudelta. Sitä aikaisemmalta ajalta Kela myöntää tuen vain erityisistä syistä. Kela myöntää elatustuen toistaiseksi tai määräajaksi. Määräajaksi tuki myönnetään esimerkiksi silloin, jos elatussopimus on tehty määräajaksi.

Jos Kela myöntää elatustuen, sille siirtyy oikeus periä elatusvelvolliselta kaikki maksamattomat elatusapuerät, jotka eivät ole vanhentuneet. Elatusapuvelka vanhenee yleensä 5 vuodessa. Kun sinulle on myönnetty elatustuki ja elatusapuvelan perintä on siirtynyt Kelalle, et voi itse enää hakea maksamattomia elatusapuja ulosoton kautta.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä OmaKelassa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Ilmoita Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Lapsi muuttaa elatusvelvollisen vanhemman luo. Tällöin oikeus elatustukeen päättyy.
 • Elatusavun määrä muuttuu. Jos elatusavun määrää on muutettu uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, toimita uusi asiakirja Kelaan elatustuen tarkistamista varten.
 • Lapsi muuttaa ulkomaille.
 • Lapsella on omia tuloja, joilla hän kykenee elättämään itsensä. Katso tulorajat etuuden sivuilta.

Mistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa?

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, jos muutat yhteen puolison kanssa, joka ei ole lapsen elatusvelvollinen vanhempi. Uusi puoliso ei vaikuta elatustuen maksamiseen.

Tavallisia kysymyksiä:

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.3.2024