Kan stödtiden förlängas? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kan stödtiden förlängas?

Om du inte kunnat avlägga din examen inom den maximala stödtiden för examen kan din stödtid förlängas med sammanlagt högst 9 månader.

Din stödtid kan förlängas bara om du kan visa att studierna fördröjts på grund av sjukdom eller av något annat särskilt vägande skäl. Ett annat särskilt vägande skäl kan vara en svår livssituation, till exempel

 • skilsmässa eller att ett samboförhållande upphört
 • olyckshändelse
 • att du har blivit offer för ett brott
 • en närstående persons sjukdom eller död
 • undantagsförhållanden på grund av coronavirusepidemin
  • Redogör i ansökan för hur coronaepidemin har fördröjt dina studier.

Ett särskilt vägande skäl kan också anses vara svårigheter att ordna studier i en situation där du inte har haft möjlighet att genomföra studier. Med detta avses till exempel en situation där 

 • ingen undervisning har erbjudits
 • obligatoriska kurser har hållits samtidigt
 • en obligatorisk studieperiod har endast sällan kunnat avläggas och av orsaker som inte beror på dig har du inte kunnat avlägga studieperioden tidigare.

Förlängning kan inte beviljas på den grunden att du tar fler studiepoäng än vad som krävs för din examen. Skäl som berättigar till förlängning är inte heller

 • avläggande av flera examina
 • avbrytande av tidigare studier
 • arbete
 • verksamhet i en studentorganisation
 • hobbyverksamhet
 • byte av studieområde.

Förlängning av den maximala stödtiden kan emellertid beviljas om du har bytt studieområde på grund av sjukdom, skada eller något annat vägande skäl. Då förlängning beviljas har mängden återstående studier inte någon betydelse.

Du kan inte få förlängning om du redan förbrukat din totala stödtid på 70, 64 eller 54 stödmånader.

Du kan inte få förlängning av stödtiden för att avlägga en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen.

Om du redan tidigare har beviljats förlängning av den maximala stödtiden, men använt mindre än 9 månader av den, kan du på ansökan beviljas förlängning av den återstående maximala stödtiden för samma eller andra högskolestudier.

Så här ansöker du om förlängning av stödtiden

 1. Ansök om förlängning av stödtiden i MittFPA. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
 • din egen utredning om orsaken till att dina studier fördröjts och om hur och under vilken tid orsaken har påverkat dina studier 
 • läkarintyg eller utdrag ur tjänsten MittKanta (till exempel foto eller skärmdump) när studierna har fördröjts av hälsoskäl. Logga in i MittKanta via kanta.fi
 • annat intyg av en myndighet (om möjligt) då studierna fördröjts till följd av en svår livssituation, såsom en närstående persons sjukdom eller att du fallit offer för ett brott
 • högskolans intyg över svårigheter att ordna studier
 • vid behov en utredning om hur coronaepidemin har fördröjt dina studier. Det räcker med din egen, fritt formulerade redogörelse.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post.

Det lönar sig för dig att ansöka om förlängning när din maximala stödtid håller på att ta slut. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Du får ett skriftligt beslut hem per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Läs mer

Senast ändrad 14.5.2024