Laskukaava kansaneläkkeen laskemiseen

Kansaneläkkeen määrän voi arvioida seuraavasti:

Täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puolet hakijan työeläkkeiden ja täyteen kansaneläkkeeseen oikeuttavan tulorajan erotuksesta. Laskukaava ei toimi, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla. Ota yhteyttä Kelaan, kun haluat tietää, miten ulkomailla asuminen vaikuttaa kansaneläkkeesi määrään.

Laskukaava yksin asuvalle: 665,29 e – (bruttotyöeläkkeet – 56,29 e) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 593,97 e – (bruttotyöeläkkeet – 56,29 e) : 2

Esimerkki 1.

Mirja ja Matti ovat avoliitossa. Matti saa työeläkettä 850 e/kk ja Mirja 500 e/kk ennen veroja (bruttona).

• Matin kansaneläke: 593,97 e– (850 e – 56,29 e) : 2 = 197 e
• Mirjan kansaneläke: 593,97 e– (500 e – 56,29 e) : 2 = 372 e

Matille maksetaan kansaneläkettä noin 197 euroa/kk ja Mirjalle noin 372 euroa/kk. Kumpikaan ei saa takuueläkettä.

Esimerkki 2.

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. Kalle saa työeläkettä 1 300 e/kk. Hän ei saa kansaneläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä vain 500 e/kk. Hän saa kansaneläkettä noin 372 e/kk. Kaisa saa yhteensä 872 e/kk. Hänelle ei kuulu takuueläkettä.

Esimerkki 3.

Maija jää työeläkkeelle 63 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä. Hän saa työeläkettä 700 e/kk. Hän hakee heti kansaneläkkeen varhennettuna. Kansaneläke on 6,0 % (noin 21 e/kk) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä. Maija asuu yksin ja saa kansaneläkettä noin 323 e/kk. Hänen eläkkeensä ovat yhteensä noin 1 023 e/kk. Hän ei saa takuueläkettä.