Kansaneläkkeen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kansaneläkkeen määrä ja maksaminen

Vuonna 2024 kansaneläkkeen täysi määrä yksinasuvalle on 775,70 e/kk.

Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 692,54 e/kk

Varhennettu vanhuuseläke on aina pienempi. Varhennettu vanhuuseläke pienenee 0,4 % jokaiselta varhennuskuukaudelta.

Täyttä kansaneläkettä voit saada vain silloin, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 65,62 e/kk. Jos sinulla on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä ja tulorajat, jotka vaikuttavat kansaneläkkeeseen (e/kk, bruttotulo)
PerhesuhteetKansaneläkkeen täysi määräTuloraja, jolla saa täyden eläkkeenTuloraja, jolla ei saa kansaneläkettä
Yksin asuva775,7065,621 601,21
Parisuhteessa oleva*692,5465,621 434,88

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Ulkomailla asumasi aika voi pienentää kansaneläkettäsi, jos olet asunut Suomessa 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta vähemmän kuin 80 %. Tarkista Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta, miten ulkomailla asuttu aika vaikuttaa eläkkeeseesi.

Jos kansaneläkkeen määräsi on vähemmän kuin 7,90 e/kk, sitä ei makseta.

Muiden eläkkeiden ja tulojen vaikutus kansaneläkkeen määrään

Voit saada kansaneläkettä, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi eivät ylitä sen tulorajaa. Lähes kaikki lakisääteiset työeläkkeet ja muut jatkuvat korvaukset vaikuttavat kansaneläkkeeseen. Ne otetaan huomioon veroja vähentämättä eli bruttomääräisinä. Yleensä myös ulkomailta saadut eläkkeet ja korvaukset pienentävät kansaneläkettä. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta vanhuuseläkkeenä maksettuun kansaneläkkeeseen. Myöskään puolison tuloilla ei ole vaikutusta. Omat tulot vaikuttavat kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kansaneläkettä pienentäviä eläketuloja ovat

  • työ- tai virkasuhteeseen, yrittäjä- tai luottamustoimintaan sekä perhehoitoa tai omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuva eläke ja perhe-eläke
  • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mukainen tapaturmaeläke tai kuntoutusraha, perhe-eläke, elinkorko ja huoltoeläke
  • liikennevakuutuslakien mukainen työkyvyttömyyseläke, perhe-eläke ja yli vuoden ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus
  • sotilasvammalain mukainen huoltoeläke
  • luopumistuen perusmäärä.

Kansaneläkkeen määrää eivät kuitenkaan pienennä esimerkiksi

  • työeläke, joka on karttunut opiskelusta tai lapsenhoidosta
  • työeläke, joka on karttunut työstä, jota olet tehnyt 1.1.2005–31.12.2016 yli 63-vuotiaana
  • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Jos olet ottanut työeläkkeesi varhennettuna ennen eläkeikää, työeläke vähentää kansaneläkettä koko sillä määrällä, joka sinulle olisi maksettu normaalissa vanhuuseläkeiässä. Työeläke siis otetaan huomioon suurempana kuin sitä maksetaan.

Jos haet kansaneläkettä ja haluat, että sitä aletaan maksaa ennen työeläkkeen alkamista, tuleva työeläkkeesi pienentää kansaneläkettä niin sanottuna ennakoituna työeläkkeenä, vaikka et vielä saa sitä. Pienennys ei koske kuitenkaan työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen saajia.

Laitoshoidossa olevalle kuuluu käyttövara

Kela maksaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle kansaneläkettä ja esimerkiksi rintamalisää ja eläkkeensaajan hoitotukea. Kunta voi periä laitoshoidosta hoidossa olevan tulojen mukaisen maksun. Omaan käyttöön on kuitenkin jätettävä 15 % tuloista tai vähintään tietty summa kuukaudessa. Käyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa (stm.fi).

Kansaneläkeindeksi määrittää kansaneläkkeen määrän

Kela tekee vuosittain kansaneläkkeeseen indeksitarkistuksen. Se voi joko suurentaa tai pienentää eläkettä. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Kansaneläkkeen maksaminen

Kela maksaa kansaneläkkeen (vanhuuseläke tai työkyvyttömyyseläke) tai kuntoutustuen aina kuukauden 7. päivänä. Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, eläke maksetaan edeltävänä aukiolopäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Moni työeläkelaitos maksaa työeläkkeen kuukauden alkupuolella. Tarkista omasta työeläkelaitoksestasi työeläkkeesi maksupäivä.

Maksaminen ulkomaille

Jos asut ulkomailla, ilmoita kirjallisesti ulkomaisen pankkisi IBAN-tilinumero ja BIC-koodi Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen tai Kelaan. Ilman tilinumeroa eläkettä ei voida maksaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?