Eläketulo- ja verotaulukko

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2021

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2022

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 679,50 175,98 855,48 - 855,48
100,00 658,21 97,27 855,48 - 855,48
200,00 608,21 47,27 855,48 - 855,48
280,73 567,83 6,92 855,48 - 855,48
300,00 558,21 - 858,21 - 858,21
400,00 508,21 - 908,21 - 908,21
426,41 495,00 - 921,41 - 921,41
500,00 458,21 - 958,21 - 958,21
750,00 333,21 - 1 083,21 32,63 1 050,58
1000,00 208,21 - 1 208,21 81,58 1 126,63
1 256,87 79,79 - 1 336,66 134,02 1 202,64
1 300,00 58,21 - 1 358,21 142,82 1 215,39
1 402,62 6,92 - 1 409,54 163,77 1 245,77
1500,00 - - 1500,00 200,71 1 299,29
1750,00 - - 1750,00 301,77 1 448,23
2000,00 - - 2000,00 397,59 1 602,41

Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,01 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Parisuhteessa oleva* eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 606,65 248,83 855,48 - 855,48
100,00 585,36 170,12 855,48 - 855,48
200,00 535,36 120,12 855,48 - 855,48
280,73 494,98 79,77 855,48 - 855,48
300,00 485,36 70,12 855,48 - 855,48
400,00 435,36 20,12 855,48 - 855,48
426,41 422,15 6,92 855,48 - 855,48
500,00 385,36 - 885,36 - 885,36
750,00 260,36 - 1 010,36 4,71 1 005,65
1 000,00 135,36 - 1 135,36 52,62 1 082,74
1 256,87 6,94 - 1 263,81 104,28 1 159,53
1 300,00 - - 1 300,00 119,05 1 180,95
1 402,62 - - 1 402,62 160,95 1 241,67
1 500,00 - - 1 500,00 200,71 1 299,29
1 750,00 - - 1 750,00 301,77 1 448,23
2 000,00 - - 2 000,00 397,59 1602,41

Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,01 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 662,86 171,66 834,52 - 834,52
100,00 640,86 93,66 834,52 - 834,52
200,00 590,86 43,66 834,52 - 834,52
273,83 553,94 6,75 834,52 - 834,52
300,00 540,86 - 840,86 - 840,86
400,00 490,86 - 890,86 - 890,86
415,98 482,86 - 898,84 - 898,84
500,00 440,86 - 940,86 - 940,86
750,00 315,86 - 1 065,86 39,03 1 026,83
1 000,00 190,86 - 1 190,86 87,79 1 103,07
1 226,12 77,82 - 1 303,94 134,18 1 169,76
1 250,00 65,86 - 1 315,86 139,07 1 176,79
1 368,20 6,78 - 1 374,98 163,32 1 1211,66
1 500,00 - - 1500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2000,00 412,47 1 587,53

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Parisuhteessa oleva* eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 591,79 242,73 834,52 - 834,52
100,00 569,79 164,73 834,52 - 834,52
200,00 519,79 114,73 834,52 - 834,52
273,83 482,87 77,82 834,52 - 834,52
300,00 469,79 64,73 834,52 - 834,52
400,00 419,79 14,73 834,52 - 834,52
500,00 369,79 - 869,79 - 869,79
750,00 244,79 - 994,79 11,66 983,13
1 000,00 119,79 - 1 19,79 59,81 1 059,98
1 226,12 6,75 - 1 232,87 105,03 1 127,84
1 250,00 - - 1 250,00 112,05 1 137,95
1 368,20 - - 1 368,20 160,54 1 207,66
1 500,00 - - 1500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2000,00 412,47 1 587,53

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde