Eläketulo- ja verotaulukko

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2018.

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 628,85 146,42 775,27 - 775,27
100,00 606,60 68,67 775,27 - 775,27
223,99 544,60 6,68 775,27 - 775,27
336,13 473,52 - 839,65 - 839,65
400,00 456,60 - 856,60 - 856,60
500,00 406,60 - 906,60   906,60
750,00 281,60 - 1031,60 40,65 990,95
1000,00 156,60 - 1156,60 88,49 1068,11
1157,70 77,77 - 1235,47 120,27 1115,20
1250,00 31,60 - 1281,60 139,01 1142,59
1299,87 6,68 - 1306,55 149,14 1157,41
1500,00 - - 1500,00 227,70 1272,30
1750,00 - - 1750,00 328,24 1421,76
2000,00 - - 2000,00 416,24 1583,76

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Parisuhteessa oleva* eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 557,79 217,48 775,27 - 775,27
100,00 535,54 139,73 775,27 - 775,27
223,99 473,54 77,74 775,27 - 775,27
336,13 402,46 6,68 775,27 - 775,27
400,00 385,54 - 785,54 - 785,54
500,00 335,54 - 835,54 - 835,54
750,00 210,54 - 960,54 13,77 946,77
1000,00 85,54 - 1085,54 61,41 1024,13
1157,70 6,71 - 1164,41 91,47 1072,94
1250,00 - - 1250,00 126,17 1123,83
1299,87 - - 1299,87 146,43 1153,44
1500,00 - - 1500,00 227,70 1272,30
1750,00 - - 1750,00 328,24 1421,76
2000,00 - - 2000,00 416,24 1583,76

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde