Käyttöönotto | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kelan etuustietopalvelu Kelmu käyttöönotto

Kelan etuustietopalvelu Kelmun voi saada organisaation käyttöön vain, jos organisaatiolla on lain mukaan oikeus saada Kelasta tietoja sähköisesti. Yleensä tiedonsaantioikeus on annettu viranomaiselle tai viranomaista vastaavassa tehtävässä toimivalle organisaatiolle.

Tarkista, mihin lainsäädäntöön tiedonsaantioikeus perustuu eri organisaatioissa.

Jos et tiedä, onko organisaatiollasi lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedonvalitys@kela.fi. Lainsäädäntö, johon organisaation tiedonsaantioikeus perustuu, kirjataan aina Kelan tekemään sopimukseen Kelmun käytöstä.

Organisaatiolla voi myös olla oikeus saada tietoja muilla tavoilla, vaikka Kelmun käyttäminen ei olisi mahdollista. Lue lisää asiakkaan tietojen luovuttamisesta (kela.fi).

Palvelun käyttötavat ja näytettävä tietosisältö

Kelan etuustietopalvelu Kelmun tiedot voi saada organisaation käyttöön käyttöliittymän tai teknisen rajapinnan kautta.

Kaikille organisaatioille ei näytetä samoja tietoja. Tietosisältö määritellään lainsäädännöstä tulevan tiedonsaantioikeuden perusteella. Tämän jälkeen Kelmussa näytettävä tietosisältö määritellään, toteutetaan ja testataan. Joissain tilanteissa voidaan tarvita uusi Suomi.fi-valtuus Digi- ja väestötietovirastolta (DVV).

Kelmun käyttötapa, organisaatiolle näytettävä tietosisältö ja toteutuksen aikataulu sovitaan yhdessä.

Sopimus Kelan etuustietopalvelu Kelmun käytöstä

Tietojen luovuttamisesta ja Kelmun käytöstä tehdään aina Kelan ja organisaation sopimus. Sopimus tehdään myös tilanteissa, joissa organisaatio käyttää Kelmua rajapinnan kautta. Sopimusasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tiedonvalitys@kela.fi.

Suomi.fi-valtuudet organisaation työntekijöille

Kun sopimus on tehty ja näytettävä tietosisältö on toteutettu, organisaation täytyy antaa työntekijöilleen tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-valtuudet täytyy antaa myös niissä organisaatioissa, joissa palvelua käytetään rajapinnan kautta.

Toimi näin

 1. Hae valtuutusoikeus Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Samalla hakemuksella voit hakea valtuutusoikeudet kaikkiin organisaatiosi tarvitsemiin Suomi.fi-valtuuksiin. Lue lisää hakemuksella valtuuttamisesta (suomi.fi).
 2. Ohjeista työntekijöillesi, miten ja keneltä he saavat tarvitsemansa Suomi.fi-valtuudet.
 3. Muista mitätöidä työntekijän saama valtuus, jos hän vaihtaa työpaikkaa.

Tietosuojasta huolehtiminen

Tietoja luovuttaessaan Kela edellyttää, että tietoja vastaanottava organisaatio sitoutuu huolehtimaan tietosuojasta.

Tarkista, että seuraavat tietosuojaan liittyvät asiat ovat kunnossa:

 1. Tietosuoja- ja tietoturva-asioiden vastuuhenkilö on nimetty.
 2. Organisaatiolla on ohjeistus tietoturvallisuuteen liittyviin asioihin.
 3. Käyttöoikeuksien hallinta on järjestetty tietoturva huomioon ottaen. Olennaista on huolehtia, että
  • Suomi.fi-valtuuksia tai muita käyttöoikeuksia Kelmun tietoihin annetaan vain niiden tehtävien hoitamiseen, joiden perusteella organisaatiolla on tiedonsaantioikeus.
  • Suomi.fi-valtuus tai käyttöoikeus poistetaan, jos työtehtävät muuttuvat tai työsuhde päättyy. Katso ohjeet valtuuksien mitätöinnistä (suomi.fi).
 4. Organisaatiolla on valvontamenettely Kelmun käyttöön.
 5. Tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu niin, että EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteet toteutuvat.
 6. Asiakkaille tiedotetaan (Kelan) tietojen käyttämisestä.
 7. Väärinkäytösten seuraamuksista on ohje.

Ota yhteyttä

Jos haluat tietää lisää palvelusta ja sen käytöstä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedonvalitys@kela.fi.

Jos olet kiinnostunut uuden sopimuksen tekemisestä, kerro edustamasi organisaatio ja minkä lainsäädännön perusteella organisaatiollasi mielestäsi on tiedonsaantioikeus.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.5.2024