Ohjeet käyttäjälle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ohjeet Kelan etuustietopalvelu Kelmun käyttäjälle

Kirjautuminen ja valtuudet

Tarvitset kirjautumiseen

 • vahvan sähköisen tunnistautumiskeinon, kuten varmennekortin, mobiilivarmenteen tai verkkopankkitunnukset
 • työtehtäviesi mukaisen Suomi.fi-valtuuden.

Etuustietopalvelu Kelmussa on käytössä useita Suomi.fi-valtuuksia. Tarvitsemasi valtuus riippuu työtehtävästäsi ja siihen liittyvästä tiedonsaantioikeudesta. Voit myös tarvita useita eri valtuuksia. Tarkista, mitä valtuuksia organisaatiosi voi tarvita etuustietopalvelu Kelmussa ja mitä niillä voi tehdä.

Voit itse tarkistaa Suomi.fistä, mitä valtuuksia sinulle on annettu. Saat tarvitsemasi valtuudet edustamaltasi organisaatiolta. Jos sinulla ei ole tarvittavaa valtuutta, pyydä sitä omalta organisaatioltasi.

Suomi.fi-valtuuden avulla voimme varmistua siitä, että sinulla on työtehtäviisi liittyvä oikeus asiointiin.

Tutustu ohjeisiin

Palvelun käyttö eri organisaatioissa

Hyvinvointialue

Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden korvaustiedot

Hyvinvointialue voi nyt tarkistaa tiedot Kelan maksamista korvauksista Kelmusta. Korvaustiedot tammi-helmikuulta näkyvät toukokuusta 2024 alkaen ja maalis-kesäkuulta 15.8.2024 alkaen. Jatkossa tiedot julkaistaan tammikuussa ja heinäkuussa.

Lue lisää tiedotteesta Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden korvaustiedot voi nyt tarkistaa Kelmusta

Hyvinvointialueella on laajat tiedonsaantioikeudet. Hyvinvointialueen työntekijä näkee etuustietopalvelussa muun muassa seuraavat tiedot asiakkaan saamista etuuksista:

 • etuuksien vireillä olon
 • etuusratkaisun
 • maksut
 • vakuuttamistiedot
 • perintätiedot
 • lääkekattotiedot
 • muiden tahojen Kelaan välittämät tiedot.

Lisäksi Kela välittää hyvinvointialueelle listoja tiettyjen etuuksien saajista. Etuustietopalvelussa voi hakea seuraavat listat:

 • työmarkkinatukea 300 päivää saaneet
 • rintamalisän saajat (lista muodostetaan kerran vuodessa helmikuussa)
 • kotoutumispalvelujen asiakkaiden tietojen tarkastelu. 

Eri käyttötarkoituksille ja näytettäville tiedoille on eri Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista, käyttötarkoituksista ja hyvinvointialueelle näytettävistä tiedoista (pdf).

Sosiaalipalveluiden työntekijä voi asiakkaansa pyynnöstä lähettää Kelmussa seuraavat perustoimeentulotuen asiakirjat:

 • perustoimeentulotuen hakemuksen
 • hakemuksen liitteeksi tarvittavan tiliotteen
 • Kelan maksettavaksi tarkoitettuja perustoimeentulotuen laskuja.

Kun käytät Kelmun Lähetä asiakirja -toimintoa, asiakirjat näkyvät saman tien Kelan järjestelmässä. Lähetä asiakirja -toiminto näkyy Kelmun etusivun valikossa.

Hyvinvointialueen työntekijä voi tehdä Kelalle maksuvaatimuksia etuustietopalvelu Kelmussa. Lue lisää etuuden maksamisesta hyvinvointialueelle.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin työntekijän näkemät tiedot riippuvat tehtävästä. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista, käyttötarkoituksista, näytettävistä tiedoista ja Kelmun toiminnoista

Kunta

Uusi käyttötarkoitus kunnille: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kesäkuusta alkaen kunnan työntekijä voi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyen tarkistaa asiakkaan etuustietoja Kelmusta. Tiedot näkyvät valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimuksen rekisteröinti. Kelmussa näkyy esimerkiksi tiedot asiakkaan saamista eläkkeistä, sairauspäivärahoista ja työttömyystuista. 

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista, käyttötarkoituksista ja kunnalle näytettävistä tiedoista (pdf).

Kunnan työntekijä voi tehtävästään riippuen tarvita yhden tai useampia valtuuksia. Nämä valtuudet on tarkoitettu kunnalle:

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista (suomi.fi).

Osalla kunnan työntekijöistä on työtehtäviin liittyvä oikeus saada tietoa asiakkaan saamista etuuksista. Käyttötarkoitukset ja näytettävät tiedot riippuvat työntekijän tehtävästä. Kelmua käytetään esimerkiksi kunnan kotoutumispalveluissa, työllisyyspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi Kela välittää kuntiin listoja tiettyjen etuuksien saajista. Kelmussa voi hakea seuraavat listat:

Eri käyttötarkoituksille ja näytettäville tiedoille on eri Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista, käyttötarkoituksista ja kunnalle näytettävistä tiedoista (pdf).

Kunnan kotoutumispalveluiden työntekijä voi asiakkaansa pyynnöstä tai toimeentulotukilain perusteella lähettää Kelmussa perustoimeentulotuen hakemuksen ja liitteet.

Perustoimeentulotuen hakemuksen liitteenä voi Kelmussa lähettää seuraavat asiakirjat:

 • asumiseen liittyvä asiakirja
 • asuntotarjous
 • elatussopimus tai -tuomio
 • lasku
 • palvelutarpeen arvioinnin tiedot
 • perunkirja
 • selvitys täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta
 • sosiaalihuollon lausunto
 • tiliote
 • todistus työsuhteesta
 • tuloselvitys
 • vuokrasopimus.

Kun käytät Kelmun Lähetä asiakirja -toimintoa, asiakirjat näkyvät saman tien Kelassa. Lähetä asiakirja -toiminto näkyy Kelmun etusivun valikossa.

Vastaanottokeskus

Vastaanottokeskuksen työntekijä voi käyttää Kelmua Suomi.fi-valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista (suomi.fi).

Vastaanottokeskuksessa Kelmusta voi tarkistaa vastaanottorahan käsittelyssä tarvittavia etuustietoja. Kelmussa tiedot näkyvät käyttötarkoituksella Vastaanotto- ja käyttöraha.

Lue, miten Kelmua voi käyttää vastaanottokeskuksessa (pdf).

Vastaanottokeskuksen työntekijän tiedonsaantioikeus voi perustua lakiin henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) 13 § 1 momentti

Verohallinto

Verohallinnon työntekijä voi käyttää Kelmua Suomi.fi-valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista.

Verohallinnossa Kelmusta voi tarkistaa muutosverokortin käsittelyssä tarvittavia tietoja asiakkaan etuuksista. Tiedot näkyvät käyttötarkoituksella Muutosverokorttien valmistelu.

Verohallinnon työntekijä näkee vireillä olo -tiedot, ratkaisutiedot, maksutiedot ja perintätiedot Kelan etuuksista sekä Kelan asiakkaalle maksamat etuudet kalenterivuosittain.

Lisäksi Verohallinnon työntekijä näkee tiedot asiakkaan kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ja asiakkaalle myönnetyistä työeläkkeistä.

Tapaturmavakuutusyhtiöt

Tapaturmavakuutusyhtiön työntekijä voi käyttää Kelmua Suomi.fi-valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista.

Tapaturmavakuutusyhtiön työntekijä voi tarkistaa Kelmussa käsittelyssä tarvittavia tietoja asiakkaan etuuksista. Eri tiedot näkyvät eri käyttötarkoituksilla.

Käyttötarkoituksella Eläkkeet ja päivärahat näkee ratkaisu- ja maksutiedot seuraavista etuuksista:

 • kansaneläkkeet (vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke)
 • perhe-eläkkeet
 • eläketuki
 • takuueläke
 • kuntoutusrahat
 • vanhempainpäivärahat
 • sairauspäivärahat
 • työttömyysetuudet.

Käyttötarkoituksella Elatustuki näkee ratkaisu- ja maksutiedot asiakkaan saamasta elatustuesta.

Käyttötarkoituksella Kuntoutus näkee ratkaisutiedot asiakkaan saamasta kuntoutuksesta.

Työttömyyskassa

Työttömyyskassan työntekijä voi käyttää Kelmua Suomi.fi-valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista.

Työttömyyskassan työntekijä voi tarkistaa Kelmusta tietoja asiakkaan saamista etuuksista. Tiedot näkyvät käyttötarkoituksella Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus.

Työttömyyskassan työntekijä näkee vireilläolo-, ratkaisu- ja maksutietoja seuraavista Kelan etuuksista:

 • Opintoetuudet
 • Erityishoitoraha
 • Vanhempainpäivärahat
 • Työttömyysetuudet
 • Kuntoutusrahat
 • Kansaneläkkeet
 • Takuueläke
 • Lastenhoidon tuet
 • Sairauspäivärahat
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Lisäksi työttömyyskassan työntekijä näkee tiedot asiakkaan kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ja asiakkaalle myönnetyistä työeläkkeistä.

Työttömyyskassan työntekijän tiedonsaantioikeus perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002) 13 luku 1 § ja 5§.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan (SAMU) ja vakuutusoikeuden (Vako) työntekijä voi käyttää Kelmua Suomi.fi-valtuudella Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden työntekijöillä on laajat oikeudet saada tietoa asiakkaan etuuksista. Tiedot näkyvät käyttötarkoituksella Valitukset ja poistot.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden työntekijät näkevät Kelmusta vireillä olo -tiedot, ratkaisutiedot, maksutiedot ja takaisinperintätiedot Kelan etuuksista. 

Lisäksi he näkevät tiedot asiakkaan kuulumisesta Suomen sosiaaliturvan piiriin ja asiakkaalle myönnetyistä työeläkkeistä.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tehtävistä ja tiedonsaantioikeuksista on säädetty useissa eri etuuslaeissa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.6.2024