Ammatillinen KIILA-kuntoutus työssä oleville

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus voi olla sinulle sopivaa kuntoutusta, jos

 • olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta se ei tunnu riittävän
 • tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan.

KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuoltosi ja työpaikkasi kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä on välttämätöntä työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulle ei olisi järjestetty työterveyshuoltoa. Voit saada suosituksen KIILA-kuntoutukseen myös perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutukseen sisältyy kuntoutujan tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset jaksot ja päätösjakso. Kuntoutuksen jaksot toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana. Voit valita itse kuntoutusta toteuttavan palveluntuottajan.

Tutustu KIILA-kursseihin

Löydät KIILA-kursseja kuntoutuskurssihaulla. Jos et löydä sopivaa kurssia, voit silti hakea ryhmämuotoista KIILA-yksilöpalvelua.

Kuntoutuskurssihaku

KIILA-kuntoutusta järjestetään kurssipalveluna tai yksilöpalveluna

KIILA-kurssipalvelun kurssit ovat ammattialakohtaisia. Työnantajat ja työterveyshuollot ovat hakeneet näitä kursseja työntekijöilleen ja ammattiyhdistykset ja -liitot jäsenilleen. KIILA-kurssipalvelun kurssit löytyvät kuntoutuskurssihaulla.  Käytä hakusanaa ”KIILA”.

KIILA-kurssipalvelun kuntoutusryhmässä on 5–8 asiakasta. Kurssipalvelu sisältää

 • 10–13 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää
  • Voit käydä kuntoutuksessa kotoa käsin tai yöpyä kuntoutuspaikassa.
 • 1 avokuntoutuspäivän
 • 3–5 yksilöllistä käyntikertaa.

Jos et löydä KIILA-kurssipalvelun kursseista sopivaa kurssia tai kurssien ajankohdat eivät sovi sinulle, voit hakeutua KIILA-yksilöpalveluun. Yksilöpalvelussa ammattialaa ei ole etukäteen määritelty vaan kuntoutuksen palveluntuottajia kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista.

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan yksilöllistä kuntoutumista entistä paremmin.

KIILA-yksilöpalvelun kuntoutusryhmässä on 3–5 asiakasta. Yksilöpalvelu sisältää

 • 8–9 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää
  •  Voit käydä kuntoutuksessa kotoa käsin tai yöpyä kuntoutuspaikassa.
 • 1 avokuntoutuspäivän
 • 4–8 yksilöllistä käyntikertaa.

Yöpyminen

Voit yöpyä ryhmäjaksolla kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa kotoa käsin. Ryhmäjaksolla yöpymisestä ei aiheudu sinulle kustannuksia.

Yksilöllisen avopäivän ja käyntikerran yhteydessä ei ole mahdollisuutta yöpyä ilmaiseksi seuraavia tilanteita lukuun ottamatta.

 • Voit yöpyä yksilöllisen avopäivän päätteeksi, jos ryhmäjakso alkaa seuraavana päivänä ja olet ilmoittanut yöpyväsi ryhmäjaksolla. Tällöin yöpymisestä ei aiheudu sinulle kustannuksia. 
 • Voit yöpyä ryhmäjakson päätteeksi, jos yksilöllinen käyntikerta on seuraavana päivänä ja olet ilmoittanut yöpyväsi ryhmäjaksolla. Tällöin yöpymisestä ei aiheudu sinulle kustannuksia. 

Muissa tilanteissa et voi yöpyä veloituksetta yksilöllisen käyntikerran tai avopäivän yhteydessä.  Mahdollisesta yöpymisestä on myös kysyttävä erikseen palveluntuottajalta.

Näin haet

Olisiko KIILA-kuntoutuksesta apua? Hae KIILA-kuntoutukseen.

Lue lisää