Klagomål | Om FPA | FPAGå till innehållet

Klagomål

Var och en som misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan vända sig till justitieombudsmannen (JO). Klagomålet kan också gälla en misstanke om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.

Om man misstänker att en myndighet, tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter kan man anföra ett klagomål hos justitiekanslern.

Den som anser att en enhet eller en anställd inom FPA har förfarit eller agerat lagstridigt, felaktigt eller olämpligt kan anföra en förvaltningsklagan hos FPA.

Ändring i ett förmånsbeslut av FPA kan inte sökas genom en förvaltningsklagan.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?