Tulorekisteri | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulorekisteri helpottaa Kelan etuuksien hakemista

Kela hyödyntää etuushakemusten käsittelyssä tulorekisterin tietoja. Kun Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä, asiakkaan ei tarvitse liittää hakemukseensa erillistä tuloselvitystä.

Työnantajien velvollisuus ilmoittaa palkat ja muut tiedot tulorekisteriin tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin.

Voit tarkistaa, mitä tietoja työnantajasi on ilmoittanut tulorekisteriin. Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.tulorekisteri.fi

Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa?

Työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkat, palkkiot, luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin.

Kela toivoo, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot, joiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Näin niitä ei tarvitse toimittaa Kelaan erikseen.

Sairaus-, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahojen määrät lasketaan tulorekisterin 12 kuukauden tulotietojen perusteella.

Kotitalous voi laskea maksamansa palkat esimerkiksi Palkka.fi-palvelussa, josta tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin.

Mitkä tuloihin liittyviä tietoja toimitat edelleen Kelaan?

Kela tarvitsee etuuspäätöstä varten edelleen ne selvitykset, joita tulorekisteristä ei saa. Hakemuslomakkeissa ja verkkoasiointipalvelussa kerrotaan, mitä tietoja sinun täytyy toimittaa.

Muita tuloihin liittyviä tietoja ovat esimerkiksi

 • ammattiyhdistysjäsenmaksut 
 • työttömyyskassamaksut
 • vuokratulot
 • korkotulot
 • osinkotulot 
 • yritystulot.

Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, Kela pyytää täydentämään sitä. 

Kun haet etuutta, suosittelemme käyttämään Kelan asiointipalvelua OmaKelaa.

Etuus- ja eläketiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuonna 2021

Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä.

Kelasta ilmoitetaan kaikki veronalaiset etuudet ja ne verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen, sekä työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset. Ilmoitukset korvaavat aiemmin Verohallinnolle annetut etuuksien vuosi-ilmoitukset.

Nämä etuustulot Kela ilmoittaa tulorekisteriin

 • päiväraha ansionmenetyskorvauksesta
 • osasairauspäiväraha
 • sairauspäiväraha
 • tartuntatautipäiväraha
 • YEL-päiväraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • eläkkeensaajan kuntoutusraha
 • osakuntoutusraha
 • harkinnanvarainen kuntoutusavustus
 • nuoren kuntoutusraha
 • vanhempainraha
 • osittainen vanhempainraha
 • erityisraskausraha
 • isyysraha
 • raskausraha
 • joustava hoitoraha
 • kotihoidon tuen hoitolisä
 • kotihoidon tuen hoitoraha
 • kotihoidon tuen kuntalisä
 • osittainen hoitoraha
 • yksityisen hoidon tuen hoitolisä vanhemmalle
 • yksityisen hoidon tuen hoitoraha vanhemmalle
 • yksityisen hoidon tuen kuntalisä vanhemmalle
 • työkyvyttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • kuntoutustuki
 • rintamalisä
 • ylimääräinen rintamalisä
 • lapsikorotus
 • koululaiseläkkeen perusmäärä
 • lapseneläkkeen perusmäärä
 • lapseneläkkeen täydennysmäärä
 • lesken alkueläke
 • lesken jatkoeläkkeen perusmäärä
 • lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • ulkomaille maksettava rintamalisä
 • takuueläke
 • korotusosa
 • ulkomaan kulukorvaus
 • kulukorvaus
 • korotettu kulukorvaus
 • lapsikorotus
 • liikkuvuusavustus
 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • yleinen asumistuki
 • korkoavustus
 • asumislisä
 • opintoraha
 • lapsilisä
 • elatustuki
 • sotilasavustus.

Kela toimittaa tiedot tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitukseen ei liitetä etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Tulorekisterin tietoja käytetään esimerkiksi verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa ja kuntien asiakasmaksujen määrittämisessä. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon ne ovat oikeutettuja ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Voit tarkistaa osoitteesta www.tulorekisteri.fi, mille tiedon käyttäjille ja mihin käyttötarkoituksiin tietoja tulorekisteristä välitetään.

Lue lisää

Miten Kela käyttää tulorekisterissä olevia tietojani?

Kela ei enää pyydä palkkatositteita työmarkkinatuen, yleisen asumistuen, peruspäivärahan ja toimeentulotuen hakemuksiin. Miten muuten tulorekisteri vaikuttaa asiointiin Kelassa?

Lue lisää Elämässä.fistä
Sivu päivitetty 5.3.2024