Tulorekisteri vähentää liitteiden tarvetta

Kela hyödyntää etuuspäätösten perustana kansalliseen tulorekisteriin kertyviä tietoja. Samalla Kelaan täytyy lähettää entistä vähemmän liitteitä. Näin etuuksien hakeminen Kelasta helpottuu.

Mitä tietoja Kela saa tulorekisteristä?

Työnantajat ilmoittavat palkat ja muut tiedot tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kela alkaa käyttää tulorekisteritietoja etuuspäätösten tukena, kun tietoja on kertynyt järjestelmään.

Voit tarkistaa, mitä tietoja työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi) .

Työnantajan on ilmoitettava 1.1.2019 jälkeen maksamansa palkat, palkkiot, luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin. 1.1.2020 ja sen jälkeen alkavien sairaus-, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahojen määrät lasketaan tulorekisterin 12 kuukauden tulotietojen perusteella.

Kela toivoo, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot, joiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Näin niitä ei tarvitse toimittaa Kelaan erikseen.

Kotitalous voi laskea maksamansa palkat esimerkiksi Palkka.fi-palvelussa (www.palkka.fi), josta tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin.

Mitkä tuloihin liittyviä tietoja toimitat edelleen Kelaan?

Kela tarvitsee etuuspäätöstä varten edelleen ne selvitykset, joita tulorekisteristä ei saa. Hakemuslomakkeissa ja verkkoasiointipalvelussa kerrotaan, mitä tietoja sinun täytyy toimittaa.

Muita tuloihin liittyviä tietoja ovat esimerkiksi

  • ammattiyhdistysjäsenmaksut 
  • työttömyyskassamaksut
  • vuokratulot
  • korkotulot
  • osinkotulot 
  • yritystulot.

Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, Kela pyytää täydentämään sitä. 

Kun haet etuutta, suosittelemme käyttämään Kelan verkkoasiointipalvelua.

Lue lisää