Näin haet korkoavustusta

 1. Täytä lomake Korkoavustushakemus OT 7 (pdf).
 2. Liitä hakemukseesi
  • todistus tuloistasi koronmaksupäivää edeltävien 4 kokonaisen kalenterikuukauden ajalta. Todistuksesta on käytävä ilmi tulon bruttomäärä ja maksupäivä. Kelan maksamista etuuksista ei tarvita todistusta.
  • Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
  • Jos haet korkoavustuksen maksamista itsellesi, liitä hakemukseen kuitit maksamistasi koroista ja pankin ilmoituskuluista tai esimerkiksi kopio tiliotteestasi. Todistuksesta on käytävä ilmi koron ja pankin ilmoituskulujen määrä. Jos olet maksanut korot kuukausittain, toimita todistukset koko edeltävän puolen vuoden ajalta. Jos haet korkoavustuksen maksamista pankille, todistusta ei tarvita.
 3. Lähetä hakemus OmaKelassa:
  • Tallenna hakemuslomake ja tarvittavat liitteet laitteellesi.
  • Jos hakemus ja liitteet ovat paperilla, voit ottaa niistä kuvan tai skannata ne.
  • Kirjaudu OmaKelaan ja siirry kohtaan Viestit.
  • Valitse viestin aiheeksi etuus, jota olet hakemassa.
  • Valitse tiedostot laitteeltasi ja paina Lähetä.
  • Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse allekirjoittaa.

   Toinen vaihtoehto on, että lähetät hakemuksesi postitse:

  • Allekirjoita hakemus ja postita se liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.
 4. Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen.

Kela voi myöntää korkoavustuksena seuraavien opintolainan korkokausien korot

 • koronmaksupäivä 15.6.: korkokausi on 16.12.−15.6.
 • koronmaksupäivä 15.12.: korkokausi on 16.6.−15.12.

Hakuaika

Jos haet korkoavustuksen maksamista itsellesi, hakemuksen on oltava perillä Kelassa viimeistään koronmaksupäivää seuraavien 2 kuukauden kuluessa. Jos esimerkiksi koronmaksupäivä on 15.6., hakemuksen on oltava Kelassa viimeistään 31.8.

Jos haet korkoavustuksen maksamista pankille, hakemuksen pitää olla Kelassa jo ennen koronmaksupäivää, jotta viivästyskorkoa ei tule. Voit tehdä hakemuksen jo ennen kuin olet saanut pankilta maksuilmoituksen.

Hakijalle maksettava korkoavustus

Koronmaksupäivä Ilmoita tulot ajalta Hakemuksen oltava Kelassa viimeistään
15.6. 1.2.–31.5. 31.8.
15.12. 1.8.–30.11. 28.2. (29.2.)

Pankille maksettava korkoavustus

Koronmaksupäivä Ilmoita tulot ajalta Hakemuksen oltava Kelassa viimeistään*
15.6. 1.2.–31.5. 5.6.
15.12. 1.8.–30.11. 5.12.

* Jos kyseinen päivä ei ole pankkipäivä, hakemuksen on oltava Kelassa viimeistään viimeisenä sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Jos haet pankille maksettavaa korkoavustusta viimeisen hakupäivän jälkeen, mutta itsellesi maksettavan korkoavustuksen viimeiseen hakupäivään mennessä, Kela voi maksaa korkoavustuksen pankille. Silloin kuitenkin joudut maksamaan viivästyskoron itse.

Jos olet sopinut pankin kanssa, että maksat koron joka kuukausi, Kela voi maksaa suoraan pankille vain viimeisen kuukausierän.

Lue lisää