Näin haet korkoavustusta

  1. Täytä ja tulosta lomake Korkoavustushakemus (OT 7).
  2. Kuvaa tai skannaa hakemus ja lähetä se verkossa asiointipalvelun Viestit-toiminnolla. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  3. Liitä hakemukseen todistus tuloistasi koronmaksupäivää edeltävien 4 kokonaisen kalenterikuukauden ajalta. Todistuksesta on käytävä ilmi tulon bruttomäärä ja maksupäivä. Kelan maksamista etuuksista ei tarvita todistusta.
    • Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
  4. Jos haet korkoavustuksen maksamista itsellesi, liitä hakemukseen kuitit maksamistasi koroista ja pankin ilmoituskuluista tai esimerkiksi kopio tiliotteestasi. Todistuksesta on käytävä ilmi koron ja pankin ilmoituskulujen määrä. Jos olet maksanut korot kuukausittain, toimita todistukset koko edeltävän puolen vuoden ajalta. Jos haet korkoavustuksen maksamista pankille, todistusta ei tarvita.
  5. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu.
  6. Saat päätöksen postitse. Asiointipalvelussa ei ole korkoavustuksen päätöksiä eikä päätöstietoja.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa Korkoavustushakemuksen (OT 7) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Kela voi myöntää korkoavustuksena seuraavien opintolainan korkokausien korot

  • koronmaksupäivä 15.6.: korkokausi on 16.12.−15.6.
  • koronmaksupäivä 15.12.: korkokausi on 16.6.−15.12.

Hakuaika

Jos haet korkoavustuksen maksamista itsellesi, hakemuksen on oltava perillä Kelassa viimeistään koronmaksupäivää seuraavien 2 kuukauden kuluessa. Jos esimerkiksi koronmaksupäivä on 15.6., hakemuksen on oltava Kelassa viimeistään 31.8.

Jos haet korkoavustuksen maksamista pankille, hakemuksen pitää olla Kelassa jo ennen koronmaksupäivää, jotta viivästyskorkoa ei tule. Voit tehdä hakemuksen jo ennen kuin olet saanut pankilta maksuilmoituksen.

Hakijalle maksettava korkoavustus

Koronmaksupäivä Ilmoita tulot ajalta Hakemuksen oltava Kelassa viimeistään
15.6. 1.2.–31.5. 31.8.
15.12. 1.8.–30.11. 28.2. (29.2.)

Pankille maksettava korkoavustus

Koronmaksupäivä Ilmoita tulot ajalta Hakemuksen oltava Kelassa viimeistään*
15.6. 1.2.–31.5. 5.6.
15.12. 1.8.–30.11. 5.12.

* Jos kyseinen päivä ei ole pankkipäivä, hakemuksen on oltava Kelassa viimeistään viimeisenä sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Jos haet pankille maksettavaa korkoavustusta viimeisen hakupäivän jälkeen, mutta itsellesi maksettavan korkoavustuksen viimeiseen hakupäivään mennessä, Kela voi maksaa korkoavustuksen pankille. Silloin kuitenkin joudut maksamaan viivästyskoron itse.

Jos olet sopinut pankin kanssa, että maksat koron joka kuukausi, Kela voi maksaa suoraan pankille vain viimeisen kuukausierän.

Lue lisää