Lápmásiidovddut

Sáhtát oažžut lápmásiiddoarjaga guhkesáigásaš buohcama dahje lámisvuođa dihtii. Kela meroštallá vuoigatvuođa doarjagii ohcci persovnnalaš dárbbuid vuođul.

Lápmásiiddoarjja mánnái

Vuollel 16-jahkásaš sáhttá oažžut lápmásiiddoarjaga, juos sus lea guhkesáigásaš buohcuvuohta dahje lámisvuohta. Gáibádussan lea, ahte mánná dárbbaša eanet dikšuma go dearvvas mánná. Dikšuma dárbu galgá bistit unnimustá 6 mánu.

  • Vuođđolápmásiiddoarjja lea sulaid 93 e/mb.
  • Bajiduvvon lápmásiiddoarjja lea sulaid 217 e/mb.
  • Bajimus lápmásiiddoarjja lea sulaid 421 e/mb.

Sáhtát ohcat vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjaga skoviin Vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjja EV 258sm (pdf).

Loga lasi vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjaga ohcamis (suomagillii).

Lápmásiiddoarjja rávesolbmui

16 jagi deavdán olmmoš sáhttá oažžut lápmásiiddoarjaga, juos su doaibmanávccat leat hedjonan unnimustá jagi áigge. Dan lassin dus leat buohcuvuođa dahje lámisvuođa hehttehusat, ja dárbbašat dan dihtii veahki, bagadallama dahje goziheami.

  • Vuođđolápmásiiddoarjja lea sulaid 93 e/mb.
  • Bajiduvvon lápmásiiddoarjja lea sulaid 217 e/mb.
  • Bajimus lápmásiiddoarjja lea sulaid 421 e/mb.

Loga lasi 16 jagi deavdán olbmo lápmásiiddoarjaga ohcamis (suomagillii).

Ealáhaga oažžu dikšundoarjja

Ealáhatoažžu sáhttá oažžut dikšundoarjaga, juos su doaibmanávccat leat hedjonan unnimustá jagi áigge. Lassin dárbbašat buohcuvuođa dahje lámisvuođa dihtii veahki, bagadallama dahje goziheami.

Dikšundoarjaga mearit leat:

  • Vuođđodikšundoarjja lea sulaid 71 e/mb.
  • Bajiduvvon doarjja lea sulaid 155 e/mb.
  • Bajimus doarjja lea sulaid 328 e/mb.
  • Veteránalassi lea sulaid 107 e/mb.

Loga lasi ealáhaga oažžu dikšundoarjaga ohcamis (suomagillii).

Lápmásiid dulkonbálvalusat

Sáhtát ohcat Kelas vuoigatvuođa lápmásiid dulkonbálvalusa geavaheapmái, juos dus lea gullanváddu, oaidninváddu dahje hállanváddu, ja dárbbašat dan dihtii dulkoma. Sáhtát diŋgot dulkka stuđeremii, bargoeallimii dahje astoáigge doaimmaide. Dulkoma bokte lea vejoláš gulahallat earáiguin.

Lassediehtu lápmásiid dulkonbálvalusas oaččut Kela siidduin (suomagillii).

Loga dás, mo sáhtát ohcat vuoigatvuođa geavahit lápmásiid dulkonbálvalusa (suomagillii).