Näin haet eläkettä saavan hoitotukea | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet eläkettä saavan hoitotukea

Hae eläkettä saavan hoitotukea itsellesi

Hae eläkettä saavan hoitotukea toisen puolesta

Näin haet eläkettä saavan hoitotukea itsellesi

 1. Hae eläkettä saavan hoitotukea OmaKelassa.
  • Tuen jatko- ja korotushakemus tehdään samalla lomakkeella. Tee jatkohakemus viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.
 2. Liitä hakemukseesi tuore lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausunto B, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. Jos liite ei ole sähköisessä muodossa, voit skannata sen tai ottaa siitä kuvan. Pyydämme mahdolliset muut tarvittavat tiedot tai liitteet sinulta tarvittaessa.
 3. Voit täyttää hakemuksen yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka tuntee tilanteesi hyvin. Voit myös liittää hakemukseen esimerkiksi sinua auttavan henkilön kirjoittaman kuvauksen siitä, kuinka selviydyt arjessa.

 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Eläkettä saavan hoitotuki / 16 vuotta täyttäneen hoitotuki EV256 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos olet ilmoittanut hakemuksessa sairaudesta aiheutuvia kustannuksia, pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja, jos kustannukset voivat vaikuttaa tuen tasoon.

Näin haet eläkettä saavan hoitotukea toisen puolesta

 1. Hae eläkettä saavan hoitotukea lomakkeella Eläkettä saavan hoitotuki / 16 vuotta täyttäneen vammaistuki EV 256 (pdf).
  • Tallenna tyhjä lomake laitteellesi. Älä täytä hakemusta suoraan selaimessa, koska tällöin osa tiedoista voi jäädä tallentumatta.
  • Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmassa ja täytä lomake.
  • Tallenna täytetty hakemus laitteellesi. Hakemuksen täytyy olla pdf-muodossa.
  • Tuen jatko- ja korotushakemus tehdään samalla lomakkeella. Tee jatkohakemus viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.
 2. Lähetä hakemus OmaKelassa:
  • Kirjaudu OmaKelaan. Siirry kohtaan Asioi toisen henkilön puolesta.
  • Lisää hakemus laitteeltasi ja lähetä.
  • Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse allekirjoittaa.
  • Liitä hakemukseen tuore lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausunto B, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. Lähetä liitteet OmaKelassa sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen. Jos liitteet ovat paperilla, voit ottaa niistä kuvan tai skannata ne.
 3. OmaKelasta näet, onko hakemus ratkaistu, kuinka paljon etuutta saa ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Kela lähettää päätöksen tiedoksi myös postitse.

Valtakirjalla voi hoitaa toisen ihmisen Kela-asioita puhelimitse, postitse tai Kelan palvelupisteessä.

Hakuaika

Kela myöntää tuen takautuvasti enintään 6 kuukauden ajalta. Tuen myöntäminen takautuvasti harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Kuolinpesä ei voi hakea tukea.

Tietoa hakemiseen

Tukien hakemuksissa ei tarvitse ilmoittaa kustannusten tarkkoja euromääriä, eikä hakemuksen liitteeksi tarvita selvityksiä kustannuksista. Riittää, että asiakas ilmoittaa hakemuksessa, mitä kustannuksia hänellä on. Kela pyytää lisätietoja, jos näyttää siltä, että kustannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään.

Lue lisää: Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu

Valtakirjalla voi hoitaa toisen ihmisen Kela-asioita puhelimitse, postitse tai Kelan palvelupisteessä. Tätä varten pitää toimittaa Kelaan valtakirja, josta selviää, kuka hoitaa asioita. Valtakirjalla ei voi asioida toisen puolesta OmaKelassa.

16 vuotta täyttäneen vammaistukea haetaan samalla lomakkeella kuin eläkettä saavan hoitotukea. Hakemusta käsitellessään Kela ratkaisee, kumpaan etuuteen asiakkaalla on oikeus.

Jatkohakemus liitteineen kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin ennen tuen päättymistä, jotta tukeen ei tule katkosta. Tee jatkohakemus kuitenkin viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.

Korotushakemukseen tarvitaan yleensä uusi lääkärinlausunto. Sitä ei kuitenkaan tarvita silloin, kun korotusta haetaan vain erityiskustannusten perusteella. Ilmoita tällöin hakemuksen lisätiedoissa, että haet korotusta kustannusten perusteella.

Sivu päivitetty 23.5.2024