Näin haet oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun

 

Hae oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja tarvitset vammasi vuoksi tulkkia.

Lisäksi sinulla tulee olla toimiva kommunikointimenetelmä ja kotikuntasi on Suomessa.

 1. Täytä ja tulosta Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus (TU 1).
 2. Täytä hakemuksen liitteeksi asiakastietolomake.
   
  • Jos sinulla on kuulovamma, täytä Asiakastietolomake (TU 10).
  • Jos sinulla on puhevamma, täytä Asiakastietolomake (TU 11).
  • Jos sinulla on kuulonäkövamma, täytä Asiakastietolomake (TU 12). 
   Katso ohjeita lomakkeen täyttämiseen.
    
 3. Liitä hakemukseen sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan (esim. puheterapeutin) lausunto, josta käy ilmi
   
  • millainen tulkkauksen tarpeen aiheuttava vamma tai sairaus sinulla on
  • mitä kommunikointimenetelmiä käytät
  • lausunnon kirjoittajan näkemys siitä, miten sinä hyötyisit tulkkauksesta.
 4. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan yleensä vain kerran. Jos tarvitset lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta tai tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle, hae niitä erikseen.

Lue lisää