Perhekurssi sydänsairautta sairastavalle lapselle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi sydänsairautta sairastavalle lapselle

Sydänsairautta sairastavan perhekurssi soveltuu lapselle

  • jolla on diagnosoitu sydänsairaus, esimerkiksi synnynnäinen sydämen rakennevika, vaikea rytmihäiriö tai sydänlihassairaus
  • jonka sairaus mahdollistaa kurssimuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa "sydän+lapset".

Kuntoutuskurssihaku

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä
  • ala- ja yläkoululaiset lapset ja heidän perheensä.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen sairaudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kuntoutus kestää 5 vuorokautta.  

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja enintään 2 sisarusta. Jos kuntoutukseen osallistuvia sisaruksia on tulossa kurssille tätä enemmän, Kela ottaa palveluntuottajaan yhteyttä, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä ja varmistaa riittävät tilat. Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lasten kardiologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja
  • psykologi
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023